Deniz Yavuzyılmaz, Konya Şehir Hastanesi’ndeki katliamın ardından hükümete seslendi: ‘Şiddet pompalamaktan artık vazgeçin’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Konya Şehir Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olarak görevli Dr. Ekrem Karakaya ve poliklinik sekreterinin görevi başında katledilmesine sert tepki gösterdi.

Hekimlere yönelik şiddetin dozunun her geçen gün artığına işaret eden CHP’li Yavuzyılmaz, İktidarın siyasi popülist açıklamalarının sağlıkta şiddet ikliminin yükselmesine yol açtığını söyleyerek, Hükümete “Topluma şiddet pompalamaktan artık vazgeçin” diye seslendi.

İktidarın sağlık sisteminde yol açtığı aksaklıkların da sağlık çalışanlarına yönelen şiddeti arttırdığının altını çizen Milletvekili, “Sorunun kaynağı olanlar, aksaklıkları gidermek bir yana hekimleri sorunların nedeniymiş gibi resmediyor. Yeterli sağlık hizmetini almadığını düşünen vatandaşlar sisteme yönelik öfkesini sağlık çalışanlarına yansıtıyor” diyerek, şunları söyledi:

‘Hekimlerin itibarını zedelemekten, topluma şiddet pompalamaktan vazgeçin’

 “Dün, Konya Şehir Hastanesi’nde silahlı saldırıya uğrayan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya ve poliklinik sekreterinin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüş, ‘artık yeter’ dedirtmiştir.

Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet eylemleri sağlık kurumlarını ve çalışanlarını ciddi biçimde etkilemekte, hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanları üzerinde büyük bir tükenmişliğe, tatminsizliğe ve verimsizliğine dönüşmektedir.

İktidarın siyasi popülist açıklamalarının sağlıkta şiddet ikliminin yükselmesine yol açmakta, şiddetin ‘bir hak’ gibi anlatılması, yeni şiddet vakalarına meşruiyet zeminini hazırlamaktadır. Hükümetin topluma şiddet pompama alışkanlığından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

Hiç durmadan nefret dili ile öfkeyi normalleştiren bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Hükümet varlığı için tehlike olarak düşündüğü herkesi şeytanlaştırmaktan çekinmemekte, üstelik bunu günlük hayatın bir parçası gibi uygulamakta, ya doğrudan hedef göstererek ya da itibar zedeleyerek bu tür davranışlara imkân sağlamaktadır.

Bir sokak röportajında kendini bilmez birinin “Eskiden paramız olmadığı için eşyalarımızı haciz ediyorlardı, şimdi gerekirse sağlıkçıyı dövüyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz bu” sözleri Sağlıkta şiddetin hangi boyuta geldiğinin en acı resmidir.

‘Sağlık sistemini bozanlar, hekimleri sorunların kaynağıymış gibi gösteriyor’

Diğer yandan, iktidarın sağlık sisteminde yol açtığı aksaklıkların da sağlık çalışanlarına yönelen şiddeti arttırdığı ortadadır. Sorunun kaynağı olanlar, aksaklıkları gidermek bir yana hekimleri sorunların kaynağıymış gibi resmetmekte, hekimle vatandaşı karşı karşıya getirmekte, yeterli sağlık hizmetini almadığını düşünen vatandaşlar ise sisteme yönelik öfkesini sağlık çalışanlarına göstermektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), 2021 Sağlıkta Şiddet Raporu’na göre, 2021 yılında sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların %62 oranında arttığı ortaya konulmaktadır.

‘Bu gidişle bize bakacak bir hekim dahi bulamayacağız’

Ayrıca, bugün Alışveriş Merkezlerine bile girişlerde özel güvenlik önlemleri alınırken, kamu hastanelerine ateşli silahlarla dahi rahatlıkla girilebilmektedir. Sağlık sistemini berbat edenler, sağlık emekçisini korumak adına da en basit önlemleri dahi almaktan acizdir.

Sağlık kurumlarında çalışana yönelik şiddeti önlemeye yönelik önlemlerin acilen hayata geçirilmesi, hekimlik mesleğine yönelik itibarsızlaştırma politikalarından vazgeçilmesi, şiddet diline bir son verilmesi ve hasta ile hekimi karşı karşıya getiren sağlık sisteminin sorunlarının bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde, bu gidişle hasta olduğumuzda bize bakacak bir hekim dahi bulamayacağız.”

Reklam