“Çevre Düzenlemesi Projemiz Tarihi Kentler Birliği’nce Ödüllendirildi”

Kdz.Ereğli Belediyesi Bilim, Kültür Ve Sanat Merkezi Projesi” başlıklı pro-jelerimizin, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu tarafından “Başarılı Proje” olarak de-ğerlendirildi

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

            Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği 2002 yılından  itibaren  her yıl   “Tarihi  Ve Kül-

türel Mirası Koruma Proje Ve Uygularını Özendirme Yarışması” ile “Müze Özendirme Yarışması”  olmak üzere iki farklı kategoride birbiriyle ilgili yarışma düzenleyerek,  emanet olarak devralınan miras ile bu mirasın korunmasını gündeme taşıyıp yükümlülüğümüzden kaynaklanan  sorumluluğumuzu anımsatıyor.

            2019 Yılı Tarihi  Ve Kültürel Mirası Koruma yarışmasına  Proje Koordinatörü Raif TO-KEL ile birlikte  saptadığımız:

            “Gözbebeğimiz Göztepe; Göztepe  Çevre Düzenlemesi Ve Bakı Terası Projesi”, “İki Bin Yıllık Bir Geçmişin Ayak İzleri Ve  Heraklius Sarayı Çevre Düzenlemesi Projesi”, “Zamanın Tanığı, Roma Dönemi Balı Mahallesi Su Kemerleri Çevre Düzenlemesi Projesi”, “Klearkhos’un Kitaplığı’ndan Kdz.Ereğli Belediyesi Bilim, Kültür Ve Sanat Merkezi Projesi” başlıklı pro-jelerimizin, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu tarafından “Başarılı Proje” olarak de-ğerlendirilerek  taltif edilip ödüllendirilmesi, belediyemizin koruma amaçlı  projelere verdiği önemin “Tarihi Kentler Birliği” imzalı kanıtıdır.

            Bu projelerden “Gözbebeğimiz Göztepe; Göztepe  Çevre Düzenlemesi Ve Bakı Terası P-rojesi” için yapılması gereken Koruma Amaçlı İmar Planı tamamlanmak üzere olup;

            Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz “İki Bin Yıllık Bir Geçmişin Ayak İzleri Ve  Heraklius Sarayı Çevre Düzenlemesi Projesi” SOGEP kapsamında olmadığı bahanesi(!) ile kabul edilmedi…

            Zonguldak Valiliği Emlak Vergisi  Katkı Programı’na sunduğumuz “İki Bin Yıllık Bir Geç-mişin Ayak İzleri Ve  Heraklius Sarayı Çevre Düzenlemesi Projesi” ile “Zamanın Tanığı, Roma Dönemi Balı Mahallesi Su Kemerleri Çevre Düzenlemesi Projesi”  adlı başvurularımızın da  Sayın Valimizin onaylarına sunulmasını bekliyoruz.

            Bu yıl düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 2021 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Yarışması’na “Kaletepe ve KdzEreğli Kalesi Çevre Düzenlemesi Projesi” ile katıldık.Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede  “Kaletepe ve Kdz. Ereğli Kalesi Çevre Düzenlemesi Projesi” başlıklı projemiz,  “başarılı proje” olarak kabul edilerek ödüllendirildi.

            Neden Çevre Düzenlemesi Projesi?

            Arkeolojik kalıntıların bulunduğu arkeolojik sit alanlarının potansiyelini koruyacak şe-kilde denetimli ziyarete açmak, tanıtımını yapmak, var olan durumundan kaynaklanan sorun-ları çözmek, alanın gereksinimlerini çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği  donatılarla gidererek  “koruma-kullanma dengesi” ilkeleri çerçevesinde hizmete sunulmasını içeren bir projedir,Çevre Düzenlemesi Projesi.

            Üstelik  “Çevre Düzenlemesi Projesi” uygulanan alanın, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nca

“ören yeri” olarak tescil edilmesi, kültür turizmi anlamında bir potansiyel olup; proje-lendirilerek hizmete sunulması da, başlı başına bir destinasyondur.

            İlimizde bu nitelikte proje çalışması sadece belediyemizce hazırlanmış olup  ilgili ma-kamlara sunduğumuz beş adet Çevre Düzenlemesi Projesi’ne desteklerini  bekliyoruz.

            Neden  Kaletepe ve Kdz.Ereğli Kalesi?

            Antik çağda kentin adından (Heraklea Pontike) esinlenerek “Herakleia Tepesi” adıyla anılan bu doğal yükseltide  önce  akropolün  daha sonra kalenin yapılması gibi etmenler bu konuda yapacağımız çalışmanın  maddi temelini oluşturduğundan; alanın doğal, tarihsel, arkeolojik  ve kültürel yönden  değerlendirilmesinin “olmazsa olmazı” olan çevre düzen-lemesi projesini, bu özel alanda uygulamayı  yeğledik.

            İlimizin gözbebeği olan üniversitemizin bilimsel rehberliğinde başlatacağımız çalış-malar  sonunda ilimize farklı “ören yeri” kazandırmayı planladığımız vurgulayarak;

Tarihi Kentler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği’nin kardeş kuruluşu ÇEKÜL Vakfı’na  şükranlarımızı sunar;

Projemizle  ilgili kurum, kuruluş,  yetkin kişilerin destek ve katkılarını esirgeme-yeceklerine olan inancımızı  belirterek, saygılarımızla esenlikler dileriz.

19.Eylül.2022

Raif TOKEL                              Halil POSBIYIK

                           Proje Koordinatörü                        Kdz.Ereğli Belediye Başkanı

Projenin Kimliği

Projenin Adı

Kaletepe ve Kdz.Ereğli Kalesi Çevre Düzenlemesi Projesi.2022

Proje Sahibi

 Halil POSBIYIK, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı  

Proje Koordinatörü

Raif TOKEL, Başkanlık Danışmanı ,ÇEKÜL Vakfı Temsilcisi

Reklam