Zonguldakta örgütlü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ’ne bağlı Makina, Maden, İnşaat, Elektrik, Jeoloji, Harita, Jeofizik, Kimya, Gıda, Ziraat, Orman Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası olmak üzere toplamda 13 Şube ve Temsilciliğin katılımıyla oluşan TMMOB İKK dönem sekretaryalığının yeni dönemde TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi YK Başkanı Birhan ŞAHİN tarafından yürütülmesine karar verildi. Şahin’in yardımcılığını ise Şube YK üyesi Özlem SARIKAYA yapacak.

Yeni İKK Sekreteri Birhan ŞAHİN yaptığı açıklamada kendilerini bu göreve layık gören ve destekleyen TMMOB-Zonguldak İKK Oda Temsilcilerine teşekkür ederek, ilk ziyaretin 23 Eylül 2022 Cuma günü Zonguldak Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ’ a gerçekleştirildiğini belirtti. Şahin, Maden Mühendisleri Odası Şube YK Başkanı Çağlar ÖZTÜRK ve İnşaat Mühendisleri Odası Zonguldak Temsilcilik Başkanı Ozan DEMİRTAŞ’ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Valilik Makamında Vali Bey’e annesinin kaybından dolayı taziyelerini ilettiklerini, kentle ilgili sorunların dile getirildiği, karşılıklı görüş alış verişlerinin yapıldığı toplantıda Zonguldak Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ’ı TMMOB-Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi” açılışına davet ettiklerini söyledi.

Şahin, son olarak TMMOB ve Bağlı Odaları olarak 1970’lerden günümüze uzanan kamucu politikalar temelinde planlama, sanayileşme, kalkınma; kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim, tam istihdam ve güvenceli çalışma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eti.

Reklam