22. Uluslararası Kömür Kongresi gerçekleşti. Çok sayıda konuşmacı kongrede görüşlerini dile getirdi. Ne hikmet ise sadece Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait Kızgut’un madencilik, daha doğrusu fikri düşüncesi gereği madenlerin kamu eliyle üretilmesi konusundaki ilkesel düşüncesi tartışama yarattı.

22. Uluslararası Kömür Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait Kızgut, açılış konuşmasında,1978 yılından beri yapılmakta olan kongrenin Türkiye madenciliğini şekil verdiğini belirtti. Kızgut, yanlış politikalar sonucu havzada yapılan üretimin, ülkemizde ihtiyaç duyulan taşkömürü talebinin %5’ini dahi karşılayamaz duruma geldiğine dikkat çekerek,”Madencilik sektörünün önündeki sorunları irdeleyecek olursak, iş kazaları, çevre sorunları ve sektörün verimliliği önemli yer tutmaktadır. 2014 yılında yaşanan 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının bir milat olacağını bekledik. Yapılan mevzuat iyileştirmelerinin olumlu olmakla birlikte pratikte yetersiz kaldığını görmekteyiz. Biz madenciler hiçbir meslektaşımızı yitirmeyeceğimiz, onların güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğu bir işletmecilik anlayışının hakim olmasını istiyoruz.”dedi.

Kamuoyunun daha rahat konuyu anlaması açısından, Susma’nın objetif ve sorumlu gazetecilik yayıncılık ilkesi gereği, Prof. Dr. Kızgut’un kongre konuşmasının tamamını yayınlıyoruz. Yorumu kamuoyuna bırakıyoruz