(Güncelleşti)

“Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi” 8 Ekim 2022 tarihinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) işbirliği ile Zonguldak’ta düzenlenecek.

Zonguldak’ın yaklaşık 150 km açıklıklarında Karadeniz’de derin denizde keşfedilen doğal gaz rezervinin Filyos’dan karaya çıkarılması ve işlenmesi, Zonguldak kömür havzasında mevcut taşkömürü rezervi ve işletmeciliği, Filyos limanı, bölgesel demir-çelik sanayisi Zonguldak’ı ülkemizin önemli bir enerji ve lojistik üssüne dönüştürmektedir.

8 Ekim 2022 tarihinde açılış ve protokol konuşmaları ile başlayacak Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi’nde; Karadeniz Gaz Keşfi, Enerji Krizi ve Yansımaları, Bölgesel İşbirliği ve Diplomatik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji’de Yeşil Dönüşüm, Piyasalar ve Entegrasyon konuları davetli uzman konuşmacılar tarafından oturumlarda değerlendirilecektir. Oturumlar üniversitemiz You Tube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

8 Ekim 2022

ZİRVE PROGRAMI

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

KARADENİZ GAZ KEŞFİ

ENERJİ KRİZİ VE YANSIMALARI

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VE DİPLOMATİK ENTEGRASYON

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ENERJİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

PİYASALAR VE ENTEGRASYON

ULUSLARARASI KARADENİZ ENERJİ ZİRVESİ

   8 Ekim 2022 Cumartesi  
10.00-11.00    Açılış ve Protokol Konuşmaları (Sezai Karakoç Konferans Salonu) *       * Üniversite You Tube kanalından canlı yayınlanacak
11.00-11.40KARADENİZ GAZ KEŞFİ TPAO / TP-OTC ÖZEL OTURUMU Sezai Karakoç Konferans Salonu *
11.00-11.40  KARADENİZ GAZ KEŞFİ Suat Aktepe (TP-OTC, Sakarya Gaz Sahası Yerbilimleri Müdürü)  
11.40-11.50
Ara
11.50-12.30Enerji Krizi ve Yansımaları Sezai Karakoç Konferans Salonu * Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Özarslan
11.50-12.10  Prof. Dr. Uğur Çevik (KTÜ-TESPAM)
12.10-12.30  Oğuzhan Akyener (TESPAM)
12.30-13.30
Öğlen Arası


 8 Ekim 2022 Cumartesi
13.40-15.00Bölgesel İş Birliği ve Diplomatik Entegrasyon
Çevrimiçi Oturum
Moderatör: Prof. Dr. Levent Kenar (TESPAM)
13.40-14.00Romanya Büyükelçiliği
14.00-14.20Bulgaristan Büyükelçiliği
14.20-14.40Asef Hacıyev (PABSEC, Azerbaycan)
14.40-15.00Gürcistan Büyükelçiliği
15.00-15.10
Ara
15.10-17.00Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerjide Yeşil Dönüşüm Çevrimiçi Oturum Moderatör: Dr. Abdullah Altun (TESPAM)
15.10-15.30“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Avrupa Yeşil Düzeni” Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil (Medipol Üniv.)
15.30-15.50“Yenilebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri” Prof. Dr. Serhat Yeşilyurt (Sabancı Üniv.)
15.50-16.10“Enerjide Yeşil Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı ” Satı Balcı (Kalkınma Yatırım Bankası)
16.10-16.30“Sürdürülebilir Sanayicilik ve Yeşil Uyum: Çelik Sektörü Örneği ” (Tosyalı Holding)
16.30-16.40
Ara
16.40-18.00Piyasalar ve Entegrasyon Çevrimiçi Oturum Moderatör: A. Murat Becerikli (TESPAM)
16.40-17.00Michelangelo Celozzi (TEN)
17.00-17.20Micheal Merz (PONTON)
17.20-17.40Radu Duadu (EPG)
17.40-18.00Göksel Topal (TESPAM)
18.00-18.30
Genel Değerlendirmeler

PDF olarak okumak için;