Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 85,58’i yüksek kira artışları nedeniyle kiralarını ödemekte zorlandıklarını söyledi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde “öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sosyoekonomik durumları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) ilişkin” anket yaptı.

16 bin öğretmenin katıldığı ankete göre; eğitim emekçilerinin yüzde 83’i toplam aylık hane gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 91’i ÖMK’nin yıllardır talep ettiği kanun hayalinden uzak olduğunu belirtirken; yaklaşık yüzde 92’si ÖMK’nin kariyer imkânı getirmediğini ifade etti.

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 85,58’i yüksek kira artışları nedeniyle kiralarını ödemekte zorlandıklarını söyledi. 

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

* Eğitim çalışanlarının yaklaşık yüzde 38’inin hiç tatile gidemediği, yüzde 57’sinin yılda bir kez tatil yapabildiği, sadece yüzde 4’ünün ise yılda birden fazla kez tatil yapabildiği raporda yer aldı.

* Aylık geliri 35 bin – 45 bin TL arasında olanların yüzde 24’ü, 45 bin TL ve üzerinde olanların yüzde 22’si yılda birden fazla kez tatile gidebilirken, bu oran 10 bin TL ve altında olanlar ile 10 bin 1 – 15 bin TL arasında olanlarda yüzde 2 olarak kaldığı görüldü.

* Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 74’ünün tatilini genellikle evinde ya da köyünde geçirdiği belirtirken, bu gruptaki eğitimcilerin yüzde 47’si hiç tatile gidemediğini, yüzde 51’si yılda bir kez, sadece yüzde 1.5’i ise birden fazla kez tatile gittiğini belirtti.

* Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının neredeyse tamamı yüzde 99,77’si eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin yetersiz olduğunu söyledi.

* Eğitim çalışanlarının sadece yaklaşık yüzde 2’si hayalinin gerçekleştiğine inanırken, araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 99’dan fazlası öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını düşünüyor.

Reklam