CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Mustafa Varank’a önemli sorular yöneltti.

Ünal Demirtaş bütçe görüşmelerinde; “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin hazırladığı Filyos Vadisi “web” sayfasında Filyos endüstri bölgesinde yer alabilecek sektörler arasında gübre fabrikası yer almıyorken burada iki buçuk aylık bir şirket olan Tosyalı Gübre Sanayii AŞ’ye yer tahsisi yapılmıştır. Burada bu gübre fabrikasının kurulmasıyla birlikte tonlarca kimyasal kullanılacaktır ve büyük bir çevre felaketi yaşayacaktır. Bu gübre fabrikasının iznini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Zonguldak’ta OSB Yatırımları Hızlanmalı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na, Alaplı’nın yatırım teşvik derecesi ile Zonguldak’taki organize sanayi bölgeleri yatırımlarını da hatırlatan Ünal Demirtaş; “Alaplı ilçemizin yatırım teşvik derecesi hak ettiğinden daha düşüktür. Buradaki yatırım teşvik derecesini yükseltmeyi düşünüyor musunuz? Zonguldak’ta Gökçebey OSB, Alaplı OSB, Ereğli OSB yatırımları talebimiz bulunmaktadır. Bu yatırımları hızlandırmayı düşünüyor musunuz?” sorularını da yöneltti.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı;

Türkiye Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretemiyor

Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay maalesef azalmakta ve niteliksizleşmektedir. Kötü yönetim politikaları -hatta politikasızlıklar- sonucunda, elimizdeki güçlü tek ihracat kalemi beyaz eşyadır. Türkiye’nin ihracatı artıyor gibi görünse de, kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 1,6 Dolarlar seviyesinden 1,09 Dolarlara kadar düşmüştür. Türkiye’nin, katma değeri yüksek ürünler üretemediği çok açıktır. 2022 Ocak -Eylül ihracat verilerine göre; 2021 yılında yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payı %3 iken, bu oran 2022’de %2.8’e,Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı 2021’de %33.9 imiş, 2022’de %33’e düşmüştür.

Bugün Türkiye’nin, ucuz iş gücü ihraç etme iddiasıyla dünya ekonomisinde güçlü bir yere gelemeyeceği ortadadır. Çünkü önümüzdeki on yılda, robotlaşmanın ve otomasyon sistemlerinin hızlanmasıyla birlikte Türkiye’nin iş gücü avantajı da yok olacaktır. Türkiye, uluslararası alandan ekonomisi hızla kan kaybeden ülke durumuna gelmiştir. Bu nedenle de kredi derecelendirme kuruluşları tarafından notu B+’dan B-‘ye düşürülen ve yatırım yapılamaz olarak nitelendirilen bir ülke durumundadır. Nitekim, Ekim ayının son haftasında, yabancı yatırımcılar, Türkiye’deki portföylerini net olarak 6,13 milyar dolar azaltmışlardır. Bu yanlış ekonomi ve sanayi politikaları ile Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesi, vatandaşlarımıza insanca yaşamasına yetecek iş ve aş sağlanması mümkün değildir.

Filyos Vadisi Projesi Saray Talimatı İle Heba Edildi

Orta ve yüksek teknolojili ürünler üretmesi ve cari açığı kapatmaya yönelik fabrikalar kurulması için planlanan, Zonguldak ve bölge ekonomisine büyük katkı sunması beklenen ve milli bir proje olan Filyos Vadisi Projesi saraydan gelen talimat ile heba edilmiştir. Varlık fonu yöneticisi Fuat Tosyalı büyük karlar elde etsin diye Filyos’a gübre fabrikası kurulmasına karar verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin hazırladığı, Filyos Vadisi web sayfasında Filyos Endüstri Bölgesi’nde yer alabilecek sektörler, tek tek belirlenmişken ve bu sektörlerin arasında gübre fabrikası yer almıyorken, burada, 2.5 aylık bir şirket olan Tosyalı Gübre Sanayi A.Ş’ye yer tahsis yapılmıştır. 18 Ağustos 2022’de, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Zonguldak’taki gübre üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verilmesine kararlaştırdınız.

Çevre Felaketi Yaşanabilir

Filyos Endüstri Bölgesi’nde yer tahsisi yapılan Tosyalı Gübre Fabrikası’nda,ÇED süreci by pass edilmiş, kağıt üzerinde ÇED olumlu kararı alınmıştır. 12 bin kişinin istihdam edileceği ifade edilirken gübre fabrikası kurulmasıyla istihdam sayısı 1020’ye düşmüştür. 2 milyon ton kapasiteli 9 tesisten oluşan bir gübre fabrikası, burada tonlarca kimyasal kullanılacak ve burada büyük bir çevre felaketi yaşanma riski yüksektir. Oysa Filyos Vadisi, bir ekolojik koridor olarak korunması gereken bir alandır. Koruma altına alınan ve nadir görülen kuş ve bitki türlerin kitlesel olarak ölmeleri ve denizin ağır kimyasallarla kirlenme ve büyük bir çevre felaketinin yaşanma ihtimali çok yüksektir. Ancak tüm bunları görmezden gelindi ve Tosyalı’ya gübre fabrikası için yer tahsis edilmiştir. Ülkemizin gübre fabrikasına ihtiyacı varsa elbette kurulabilir. Ama gübre fabrikası Filyos’ta değil, başka uygun bir yerde kurulmalıdır.

Reklam