İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, bundan 43 yıl önce, 7 Aralık 1979’da, evinden üniversiteye giderken silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Faşist terör, Tütrengil’den önce bilim dünyamızdan Doç. Dr. Orhan Yavuz, Doç. Dr. Bedrettin Cömert, Ord. Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Doç. Dr. Necdet Bulut, Prof. Dr. Fikret Ünsal ve Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay’ı da katletmişti.

17 Ocak 1921’de Tarsus’ta doğmuş olan Tütengil ilk ve ortaokulu Tarsus’ta bitirdikten sonra lise eğitimini 1940 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde tamamlamıştı.

1944 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olan Tütengil 1944-53 arasında Antalya ve Diyarbakır Liselerinde Felsefe Grubu Dersleri öğretmenliği yapmış, Kepirtepe ve Aksu Köy Enstitülerinde çalışmıştı.

1953 yılında sosyoloji asistanı olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde akademik yaşamına başlayan Tütengil doktorasını “Montesquieu Siyasi ve İktisadi Düşünceleri” üzerine yaparak 1960 yılında doçent, 1970’de profesör olmuştu.

Mezartaşında “Dünyamızı güzelleştirmeye bakalım. Can dostların ölümünden sonra yaşamanın bedeli, dünyamızı güzelleştirme doğrultusundaki çabalardadır” yazıyor.(Doğan Özgüden/Artıgerçek)

Reklam