Yavuzyılmaz, TTK’nın geleceğinin karartıldığını raporlarla ortaya koyarak konuştu: TTK’yı norm kadrosuna kavuşturacağız

Sayıştay Dairesinin, dün itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Üyelerine sunduğu 2021 yılı denetim raporlarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne dair önemli tespitler yer aldı.

Milletvekili seçildiği günden bu yana, TTK’da azalan işçi sayısına bağlı olarak kurumun geleceğinin kararttığına ve iş güvenliğinin tehlikeye soktuğuna dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştayın TTK ile ilgili son raporunda yer alan aynı minvaldeki bulgularını paylaştı.

Yavuzyılmaz, TTK’da yıllar itibariyle azalan personel sayısı nedeniyle kurum üretiminin devamlılığının sağlanamaması riskinin Sayıştay raporlarıyla da ortaya konulduğuna dikkat çekerken, yapılan hesaplamaya göre, 2023 yılı içinde kurumda 2.324 personelin emeklilik hakkı kazanacağını, bu sayının 2027 yılı itibariyle 4.164’e ulaşacağını aktardı.

Emeklilikler nedeniyle 1 yıldan bile kısa bir süre içinde kurumdaki işçi sayısının kritik bir hal alacağını iş güvenliğini ise çok tehlikeli boyutlara erişeceğini söyleyen Milletvekili, TTK’yı norm kadro sayısına kavuşturacağız diyerek şunları açıkladı:

Sayıştay Dairesinin TBMM’ye sunduğu 2021 yılı denetim raporlarında TTK’ya ait önemli tespitler yer almaktadır. Sayıştay dairesi, kurum bünyesine hiç yeni personel alınmaması varsayımı altında, Kurumun personel durumunu 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık projeksiyonlar hesaplamıştır.

Buna göre Sayıştay, 2023 yılı içinde 2.324,  3 yıl içinde 3.015 ve 5 yıl içinde 4.164 personelin kurumdan emekli olabileceğini hesaplayarak,  ‘kurumun gelecek projeksiyonu açısından ciddi varlık ve üretimin sürdürülmesi problemlerine neden olabileceği tespit olunmuştur’ demiştir.

Sayıştay ayrıca, 2021 yılında Kurum bazında 1.000ʼ i pano ayak üretim işçisi 310ʼ u hazırlık vd. işçisi olmak üzere yaklaşık 1.310 işçinin, kritik işçi açığı bulunan, nakliyat, tarama söküm bakım, mekanizasyon, hazırlık, barutçuluk, elektrik elektronik gibi sanatlarda geçici sanat değişikliği yapılarak çalıştırıldıklarını bulgularında belirtmiştir.

ilgili bulgularının önerisinde ise “emeklilikler nedeniyle giderek azalan, kritik sayılara düşen, işlerin sürekliliği ve devamlılığını etkileyerek iş güvenliğini tehdit edecek boyutlara gelen, üretimde ciddi aksamalara yol açan, kazı, hazırlık, elektro-mekanik, vb ana üretim ve üretime yardımcı işçi sayılarında yaşanan sıkıntıların giderilmesini teminen, Kurumun norm kadro değerlendirme çalışmaları doğrultusunda bu sanatlara belirlenecek optimum sayı ve nitelikte işçi memur ve sözleşmeli personel temin edilmesi hususunda girişimde bulunulması istemiştir.

TTK’nın norm kadro işçi sayısı 14 bin olduğu halde, 2022 yılında kurumda çalışan mevcut  işçi sayısı sadece 7 bin 875’dir.

Tüm bu tespit ve öneriler, bizlerin de defalarca dile getirdiği hususlarla aynı minvaldedir. Emeklilikler nedeniyle 1 yıldan bile kısa bir süre içinde kurumdaki işçi sayısının kritik bir hal alacağını iş güvenliğini ise çok tehlikeli boyutlara erişeceğini ortadadır. Bu nedenle kuruma bir an önce işçi alınması hayati bir önem arz etmektedir. Bir seçim yatırımı olarak görülen işçi alımları yetersiz olmakla kalmayıp, verimlilik ve güvenlik sorunlarını çözmemektedir. Bu nedenle TTK’ya belirtilen norm kadro sayısıyla personel alınmalıdır. Biz, TTK’yı norm kadrosuna kavuşturacağız.”

Reklam