Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü bünyesinde çalışırken 2017 yılında işten çıkartılan işçiler, işe dönüş davasını kazanmasına rağmen işbaşı yaptırılmadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde taşeron olarak iş yapan Tambay Taşımacılık adlı firmada çalışırken işten atılan, açtıkları işe dönüş davasını kazanmalarına rağmen işbaşı yaptırılmayan işçiler, bugün TTK Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. 


Mağdur işçiler, davayı kazanmalarına rağmen TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu tarafından işbaşı yaptırılmadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdiler. 
İşçilerden Efkan Karaarslan, “Biz Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Taşkömürü Müessesesi bünyesinde alt işveren olarak iş yapmakta olan Tambay Taşımacılık isimli şirkette bant işçisi olarak çalışmaktayız. 2017 yılında TTK ya muvazaa davası açtık. Açtığımız dava sonucunda kurumun asıl işini yaptığımızı asıl işin teknolojik nedenler ile uzmanlık gerektiren işlerden olmadığı için alt işverene ihale edilemeyeceğini, çalışanların yaptığı işin dışında farkı bir iş kolunda gösterilerek haklarının kısıtlandığını ve kurum işçisi sayıldıklarına mahkeme karar vermiştir. Dava açtığı için 2017 yılında işten çıkartılan arkadaşımız işe iade davası açmış, kuruma işe iadeyi kazanmış ancak Sayın Kazım Eroğlu tarafından işe alınmayarak mağdur edilmiştir. 2 yıldan beri işe alınmayı beklerken 31 Aralık 2022 tarihinde 11 çalışanın daha iş akdi sonlandırılmış ve dava açan tüm çalışanların iş akdinin sonlandırılarak hukuk dışı bu çalışma ortamına devam edileceği tarafımıza bildirilmiştir. Bizim amacımız isteğimiz tamamen kurumun mahkeme kararlarında uyması iş akdi sonlandırılan çalışanların adil ise iadesidir. Bugün burada bunun için toplandık mahkeme kararları uygulanıncaya kadar eylemimize hem iş yerimiz olan yeni kuyu hem de Beyaz Saray önünde devam edeceğiz” dedi.