Zonguldak Barosu’na kayıtlı, aynı zamanda CHP İl Kadın Kolları Başkanı Av. Merve Kır , “Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde yeni bir deprem gerçeği ile karşı karşıya kalmıştır. Depremin yarattığı yokuma zamanında müdahale edilememesi sonucu, aradan 18 gün geçmesine rağmen cenazelerimiz halen enkaz altındadır.” diyerek ileride doğacak yargı süreçlerine yönelik olarak sorumluların yargılanması amacıyla suç duyurusunda bulundu ve, YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Gönderilmek Üzere CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA verdiği dilekçede,  “SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve Savcılığınızca yapılacak soruşturma neticesinde resen dikkate alınacak olan diğer nedenlerle; hukuki nitelemesi Cumhuriyet Savcılarına ait olmak üzere, ilgili kişiler hakkında usulüne ve hakkaniyete uygun soruşturma yapılarak tüm şüpheliler yönünden yapılacak soruşturma neticesinde iddianame düzenlenmesine, şüphelilerin alabileceği ceza miktarı düşünüldüğünde kaçma şüphesi oluşabileceğinden haklarında CMK gereğince uygun adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.”dedi

Kır açıklamasında; “Buradan öncelikle beceriksiz ve liyakatsiz tek adam ile atadığı bürokratların sorumlu olduğu aşikardır. Hem depremin ilk 2 gününde olayın vehametini algılayamamışlar hem de kurtarma çalışmalarında beceriksiz bir yönetim organizasyonu ortaya koymuşlardır. Ancak depremin 3. gününde sahaya girebilmişlerdir. 

Tek adamın ve AKP’nin sorumluluğu bu kadar değildir. En son 2018 yılında vatandaştan oy almak işin çıkardıkları imar afları bu sonucu doğurmuştur. Denetimsiz yapılmış binalara, kaçak yapılara bir kanunla olur demişler ve vatandaşların enkaz altında kalmalarına sebebiyet vermişlerdir. Türkiye genelinde 3 milyon 152 bin bina, mevcut deprem bölgesinde ise 214 bin bina bu af kapsamında yasal hale getirilmiştir. Ancak bu eksiklikler vatandaşın depremde yıkılan binaların altında kalmasına yol açmıştır.

Aslında enkaz altında kalan Erdoğan, AKP ve liyakatsiz yöneticilerdir. Şimdi çıkmış bu eleştirileri yapan, gerçekleri ortaya koyan siyasileri ve medya kuruluşlarını hain, terörist ilan ediyorlar. Öbür dünyaya kalmadan, bu dünyada da hesap vermeleri için konuyu yargıya taşıyorum. Tek adam yönetiminin ve yandaş hale getirilen kamu kuruluşlarının hataları sebebiyle depremde ölen ve yaralanan vatandaşlarımız adına davalar açıyorum.

Kamuoyuna duyurulur.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Gönderilmek Üzere CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA verdiği dilekçeyi okumak için;

AKP İktidarı dönemini kapsayan süre ve yaşananlarla ilgili benzer suç duyurusu yapan avukat sayısı yaklaşık 60 üzerinde olduğu biliniyor

Reklam