Genel-İş Sendikası Zonguldak Şubesi ile Kozlu Belediyesi arasındaki toplu sözleşme   görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Taraflar, Sendikanın teklif taslağı ve Belediyenin Mali durumu üzerinde durum değerlendirmesi yaparak. Belediyenin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, insana saygı, emeğe saygı gözetilerek belediyenin imkanları dahilinde en iyi şekilde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Genel-İş Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu yaptığı değerlendirmede, “Anlaşmalar neticesinde; Sözleşme kapsamındaki işçilerin günlük ücretlerine 1. Altı ay için %75 oranında, 2.altı ay için %10 oranında ücret zammı yapılır. YAKACAK YARDIMI net 4.000,00-TL,GİYİM ve KORUYUCU EŞYA YARDIMI net 1.000,00 TL,BİRLEŞTİRİLMİŞ SOSYAL YARDIMLAR net 2.250,00-TL, İZİN YARDIMI 2.000,00-TL, verilir şeklinde anlaşma sağlanmıştır.

Tüm personeliyle birlikte uyum içinde özveriyle çalışarak, daha güzel daha yaşana bilir ve modern bir Kozlu  için hizmet veren Kozlu Belediye Başkanı Sayın Ali BEKTAŞ’a, geçirdiğimiz toplu sözleşme sürecinde  işçinin özlük haklarının korunmasında gösterdiği hassasiyete ve emeğe duyduğu saygıdan dolayı teşekkür ederim.

Toplu   sözleşmenin   sendikamız   üyesi   işçi  arkadaşlara hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”

                                                     

Reklam