Ülkede milyonlarca insanımız EYT’den emekli mutluğu yaşarken, diğer yandan TBMM’sinden geçerek resmi gazetede yayınlanan yeniden yapılanma kanunun getireceği yükleri de hesaba katarak bu hizmetlerin doğru, zamanında yürümesini sağlayan SGK emekçileri ise dertli.

KESK’e Bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Zonguldak Şubesi SGK önünde basın açıklaması yaparak, SGK çalışanlarının iş yükünü 2-3 kat artığına dikkat çektiler ve bununla ilgili olarak mevcut iktidara çağrı yaparak, yaşanan sıkıntıları ve taleplerini dile getirdiler.

Basın açıklamasını  BES Zonguldak Şube örgütlenme sekreteri Alper Kaya yaptı. Kaya açıklamasında; “Bu yoğunluğun mevcut personelle karşılanması çok büyük sıkıntılara neden olacaktır. Sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirmek için zaten gece gündüz demeden çalışan SGK Emekçisi ARTIK YETER! diyor.” Diye ifade etti

Kaya açıklamasında, 6 Şubat’ta ve 20 Şubat’ta meydana gelen depremlerle resmi rakamlara göre 46 bin den fazla vatandaşımızı kaybettik. Tarifsiz üzgünüz ve öfkeliyiz. Yaşanan bu büyük kayıp nedeniyle oluşan mağduriyetlerin hemen giderilmesini, ölümlere neden olan ihmallerin sorumlularının da bağımsız yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağımızı bu vesile ile kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Herkesin yakından takip ettiği gibi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme meclisten geçerek yasalaştı.

“SGK Emekçisi ARTIK YETER! diyor.”

Henüz düzenleme kamuoyu ile paylaşılmadan 1 ocakta hizmet borçlanmasına asgari ücrete gelen zam oranında artış olacağını duyan mağdurlar sosyal güvenlik merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, borçlanma taleplerini gerçekleştirmişlerdi. Bu durum dahi SGK çalışanlarının iş yükünü 2-3 kat artırırken, emeklilik taleplerinin başlaması ile tüm sosyal güvenlik merkezleri önü mahşeri kalabalığa dönüşmüş, yaşanan yoğunlukla beraber hem vatandaşlar mağdur edilmiş hem de SGK emekçilerinin iş yükü katmerlenerek artmış, daha da artacağı görülmektedir.

Bu yoğunluğun mevcut personelle karşılanması çok büyük sıkıntılara neden olacaktır. Sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirmek için zaten gece gündüz demeden çalışan SGK Emekçisi ARTIK YETER! diyor.

SGK çalışanları açlık sınırındaki bir ücretle 85 milyon vatandaşa hizmet etmektedir.

2012 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK çalışanının almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler sözde “eşit işe eşit ücret” adı altında kaldırılmıştır.

Sendikamızın yaptığı anayasa mahkemesi başvurusu sonucu verilen iptal kararına rağmen, iktidar tarafından gereği yapılmayarak hukuksuz bir şekilde ikramiyelerimiz gasp edilmiştir.

Ek gösterge düzenlemesi adı altında çıkarılan yasada SGK Emekçisi görülmemiş, 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılarak SGK çalışanları bir darbe de buradan yemiştir.

Kimi kurumlarda iş yoğunluğu nedeniyle farklı isimler altında ek ödemeler yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nda ek ders ücretleri, Belediye çalışanlarına denge tazminatı gibi. SGK doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup Mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!
  • Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz!
  • Aynı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!
  • Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

Bugünlük eylemimizi sonlandırıyoruz. Ancak haklı taleplerimiz karşılanıncaya, mağduriyetimiz giderilinceye kadar eylemlerimize devam edeceğimizi buradan yetkililere duyuruyoruz”.

Reklam