Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, Gökçebey OSB olarak düzenlenen planlamaya itiraz edeceklerini söyledi.

Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yaparak, mevcut planda,  “Taşkın Alan ve Dere Yatağı”, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”, “Çayır ve Mera”, “Filyos Çay Yatağı” olarak görünen 64 hektar alanı “Gökçebey OSB” olarak düzenlemiş. Yaşadıklarımız hiç ders almadan yapılan bu kabus gibi planlamaya itiraz edeceğiz” dedi.

Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda değişikliğe gittiğini söyledi.

Öztürk, “9 Mart günü askıya çıkarılan plan değişikliğine göre, mevcut plan paftasında ‘Tarım Arazisi’ ve ‘Taşkın Alan ve Dere Yatağı’ ‘Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’, ‘Çayır ve Mera’, ‘Taşkın Alanı’ ve ‘Filyos Çay Yatağı’ olarak tanımlanan yaklaşık 64 hektar büyüklüğündeki arazi Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi olarak düzenlendi.  Mutlak korunması gereken bir ekosistem üzerinde yapılan bu değişiklik her türlü izahtan uzaktır” dedi.

Bu Yatırımın Nasıl Planlandığı Her Türlü İzaha Muhtaç

Bakanlığın yaşanan felaketler hiç ders almadığını söyleyen Öztürk, “Meydan gelen Kahramanmaraş merkezli son depremde bu tip riskli alanlardaki yapılaşmanın nasıl felaketler yarattığını hepimiz kahrolarak gördük. İlan edilen Gökçebey OSB Filyos Irmağı’nın iki yakasında, 412 hektar üzerine kurulacak. Tamamı alüvyonlu toprak üzerinde inşa edilecek OSB’nin sel ve su baskını riski yüzde yüz. Herhangi bir depremdeyse sıvılaşma etkisi nedeniyle yıkım neredeyse kaçınılmaz. Filyos gibi bölgemizin en önemli su kaynağının kirletilmesi, en önemli tarım alanlarını yok edilmesi pahasına, bu kadar riskli bir alanda yatırım planlamak bile bile felakete davetiye çıkarmaktır.” dedi.

Eskinin De Eskisi Bir Planlama Mantığının Ürünü

Kapsamlı bir itiraz dilekçesi hazırladıklarını da söyleyen Öztürk, “Bölgenin en değerli ekosistemi üzerinde planlanan Gökçebey OSB,  toprak üreten fabrika olan alanların üzerine yapılıyor. Sucul ve karasal canlıların yaşam alanlarını yok edip Kızlırmak Deltası’ndan Sakarya Irmağı’na kadar olan bölgenin en değerli ekolojisinin ekosistem bütünlüğünü bozuyor. Uluslararası sözleşmelere, yerel hukuka olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma ilkelerine de aykırı olan planlama, eskinin de eskisi bir planlama mantığının ürünüdür, derhal iptal edilmelidir.” dedi.

Çatalağzı – Muslu Bölgesinde Düşülen Yanlışlara Düşülüyor

Bakanlığın yerel aklı da devre dışı bıraktığını söyleyen Öztürk, açıklamalarını, “Bölge insanı planlama süreçlerinin tamamen dışında tutulmaktadır. Afetlerden ders almayan Bakanlık, Çatalağzı-Muslu bölgesindeki yanlışlara da devam etmektedir. Bu tip yatırımların istihdama da, yerel kalkınmaya da, kentsel gelişime de katkı sağlamadığını o bölgede gördük. Eren’in yarattığı sözde 1.500 ek istihdama karşın Çatalağzı ve Muslu’nun nüfusu hızla düştüğü gibi ortaya çıkan kirlilik tüm Zonguldak’ın kentsel yaşam kalitesini de düşürdü. Bölgede yeni Çatalağzı-Muslu istemiyoruz.” diyerek sürdürdü.

İtirazımız Kabul Edilmezse Hukuksal Yollara Başvuracağız

Alan kullanım kararlarının ekolojik yaklaşımdan uzak şekilde ele alındığını söyleyen Öztürk, sözlerini, “Yapılan planlama, kıyıların herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanması ilkesine de aykırıdır. Yaban hayatı kadar bölgenin peyzaj değerine de zarar verecek olan Gökçebey OSB ile tarım alanlarını amaç dışı kullanıma açmak gibi başka bir suç da işlenmektedir. Gökçebey ilçe merkezi ile neredeyse iç içe yer seçimi yapılan OSB, sanayi tesislerinin kent dışına çıkarılmasını ön gören bölge planları ile de çelişmektedir. Nereden baksanız yanlıştır ve ekonomik kalkınmayı sağlamayacağı gibi doğanın geri döndürülemez şekilde tahribine neden olacaktır. Bu gibi birçok nedenin açıkladığı itiraz dilekçemizi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunacağız. İtirazımız kabul edilmez, çalışmalara devam edilirse, bu kez hukuk yoluyla doğamızı korumaya çalışacağız.” diyerek tamamladı.

Reklam