Zonguldak PTT Başmüdürlüğü kendisini Engizisyon mahkemesi olarak mı görüyor? İnsanlara Kanunda, mevzuatta olmayan, keyfi kararlar ile soruşturma açabiliyor. PTT emekçilerine 21.yüzyılda nefes aldırmayan Zonguldak PTT yönetimine 2023 yılında yaşadığımızı hatırlatmak isterim. Liyakatsız, cezacı, baskıcı bu ceberrut zihniyetten kurtulup, yaşanabilir, çağdaş bir çalışma hayatını elbet kuracağız PTT’de, az kaldı tüm emekçiler nefes alabilecek…

KESK’e Bağlı Haber-Sen Çaycuma Temsilcisi, Zonguldak PTT Başmüdürlüğü, Sendikanın Çaycuma Temsilcisi Dursun Ataman hakkında, merkeze tebligatların az geldiği günleri seçerek, günlük minimum 90 adet gönderi teslimi yapmadığı, teslim oranının %90 olmadığı gerekçesiyle, bilinen dünyadaki tüm evrensel posta prosedürlerine, Anayasamıza, ülkemiz Posta Kanunu ve Tebligat Kanunu’na, çalışma esas ve yöntemlerine dair Kanunlara, yönetmeliklere aykırı olarak soruşturma açtı.

Bu nedenle KESK’e Bağlı Haber-Sen Merkez Yürütme Kurulu Adına Genel Sekreter, İbrahim Damatoğlu basın açıklaması yaptı.

Damatoğlu açıklamasında; “Ülkenin birçok PTT Başmüdürlüklerinde olduğu gibi Zonguldak PTT Başmüdürlüğü de Kanuna aykırı olarak özel firma personeli taşeron emekçilere zorla tebligat dağıtımı yaptırtmaktadır. Mahkeme tarafından, tebligat işlemlerinde görevlendirilecek personelin, mevzuat uyarınca PTT A.Ş. personeli olmasının yasal zorunluluk olduğu, dolayısıyla tebligat hizmetlerinin yüklenici firma personeli eliyle yapılmasına ilişkin tesis edilen işlemin, usule ve hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile iptal kararı verilmesine rağmen Zonguldak PTT Başmüdürlüğü alanen suç işlemeyi sürdürmektedir.”dedi

Açıklamada Damatoğlu özetle şu görüşlere yer verdi, “PTT bizleri elbette şaşırtmamıştır, çözüm yolları, birleştirme, bütünlük ve sevecen akıl ve bilim yoluyla bir bütünlük sağlaması gereken PTT yönetimi, bunun yerine her zaman ki gibi çözüm yolu olarak orta çağ zihniyeti olan baskı, ceza, tehdit ve korku doktrinlerini işletmeye devam ediyor ne  yazık ki.

Zonguldak PTT Başmüdürlüğü, görevini layıkıyla yapan 28 yıl hizmetiyle  liyakatını ispatlayan Sendikamız Çaycuma Temsilcimize karşı böylesine usulsüz, keyfi ve Kanun dışı soruşturmaya zaman ayıracağına, firma personeline il genelinde 7201 sayılı Tebligat Kanununa aykırı olarak tebligat dağıtımı yaptıranlara, mesaisine dahi gelmeyenlere, mahkeme safahatı devam ederken ve görevden uzaklaştırıldığı tarihlerde, aşağı yukarı her gün PTT Başmüdürlüğüne elini kolunu sallayarak girenlere, PTT emekçilerine her daim mobing uygulayarak, engelli personeline dahi köle muamelesi yapan idarecilere, KESK Haber-Sen’e üye olursan rahatın bozulur, geçici görevlere gidersin diye tehdit edenlere zaman ayırsın.

Edirne İdare Mahkemesinin 2022/1346 sayılı kararı ve yine henüz yeni İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesinin 2023/440 sayılı kararları ile PTT’nin bu keyfi, kanunsuz sayı dayatmasına ve firma personeline tebligat dağıttırmasına mahkemelerin tokat gibi cevaplar vermeye devam etmesine rağmen, mevzuatları, Kanunları bilmeyen veya bilerek çiğneyen liyakatsız, torpilli iş bilmez PTT yöneticileri suç işlemektedirler. Defaatle PTT’yi uyardık. Yanlış yapıyorsunuz, Kanunlara uyun, bu bir suçtur, yarın bir gün çok büyük tazminatlar ödeyecek bu kurum diye ama dinlemediler tabi. Yani işinin ehli olmayan PTT yöneticileri bildiğiniz gibiler. Nato kafa, nato mermer.

“PTT emekçilerinin hiç bir hak kaybına Haber-Sen olarak müsaade etmeyeceğiz”.

Başta, sayı dayatması gibi Kanun dışı bir suçlama olamayacağı sabit ve net iken, Zonguldak PTT Başmüdürlüğü Sendikamız Temsilcisi Dursun Ataman’ın, günlük dağıtım sayılarını da belirlerken cımbızla seçerek en düşük gönderi aldığı bazı günleri seçmiş. Yine tüm ülkede olduğu gibi Zonguldak’ta da gönderi adetlerinin düştüğü son 3 ayı baz alınarak, önceki aylar dikkate alınmamış olup, sendikal ayrımcılık yapılmıştır. Buradan sendikamız üyesi olmayan PTT emekçilerine de sesleniyorum. Sayı dayatması ile ilgili böyle bir usulsüzlükten dolayı soruşturma, uyarı veya ceza alanlar sendikamıza veya Zonguldak’ta bana ulaşabilirler. PTT emekçilerinin hiç bir hak kaybına Haber-Sen olarak müsaade etmeyeceğiz.

Bu bir disiplin suçu olarak sayılamayacağı gibi Posta Kanunu ve Mevzuatlarına da aykırı bir uygulama olduğu için Çaycuma Temsilcimiz Dursun Ataman’a açık olarak suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olarak Kanunla düzenlenmeyen bir işlem için soruşturma açanlar, ifade alanlar aslında açık olarak mobing suçu işlemektedirler. Sendikamız kurumu keyfi ve Kanun dışı uygulamaları ile zarara uğratan imzacılar için de bu gün veya yarınlar için rücu yolları hususunda da girişimlerde bulunacaktır elbette ki.

PTT emekçilerinin son yıllarda iyice artan bu keyfi ve Kanunsuz çalıştırma koşullarına dayanacak gücü ve sabrı kalmamıştır. PTT emekçilerinin sorunlarının çözümü için somut adımlar atılmaz ise hiç şüphesiz ki; daha kapsamlı basın açıklamaları gerek Zonguldak’ta gerekse Ankara’da ve yetkili organlar nezdinde kesinlikle dile getirilecektir.

Hakların değil, keyfiyetin ve kuralsızlığın hakim kılınmak istendiği bir çalışma düzeni Zonguldak’ta olduğu gibi ülkenin birçok PTT işyerlerinde işletilmektedir. PTT Şikayet Var internet sitesinde şikayet rekoru kırmaktadır. Bunun sorumlusu cefakarca çalışan, personel eksikliği nedeniyle iş yükü altında ezilen 21.yüzyılın modern kölesi haline getirilen PTT emekçisi değildir. Bizler, posta hizmetlerini kişilerin keyfiyetine göre değil, mevzuat ve Kanunlara göre yapmaya devam edeceğiz.

“PTT emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmeden hizmetin kalitesini artıramazsınız”.

Buradan usanmadan, bıkmadan bir kez daha sesleniyorum başta PTT Genel Müdürlüğü olmak üzere Zonguldak PTT Başmüdürlüğüne; usulsüz, keyfi ve Kanunsuz işlemlerde imzacı olmayın. Bu tip uygulamalar ile yaklaşık 2 asırlık kurumumuzun itibarını sarsmayın artık. PTT emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmeden hizmetin kalitesini artıramazsınız. Verdiğimiz hizmetten yurttaşlarımızın memnun kalması herkesten önce bizi mutlu eder. Ancak biz mutlu olmadığımız sürece verimliliğin ve hizmet kalitesinin artması mümkün değildir. Kuralsız ve fazla çalıştırmaya son verilmeli, baskı, korkutma, sindirme, tehdit ve zorbalık gibi yönetim anlayışından vazgeçilmeli, emekçilerin kazanılmış yasal ve anayasal haklarına saygı gösterilmelidir.

Keyfi, usulsüz ve Kanunları çiğneyerek uyguladıkları taraflı soruşturmalarla, sendikal mücadelemizi engelleyeceklerini sananlar yanılıyorlar. Emekçilerin hakları ve sendikal haklarımız için, meşru ve fiili mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”