Türkiye Kamu-Sen’e Bağlı, Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara, iktidarın sağlık emekçilerine yönelik olarak uyguladığı ekonomik-demokratik ve çalışma yaşamına yönelik uygulamalarına tepki göterdi, Kara konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında; “Yılmayacağız, çalışanlar için kazanmaya, onların hak ettikleri ücretlere kavuşmasına, mutlu çalışan mutlu Türkiye idealimizi hakim kılma çabamızı bir an bile geri duraksamadan sürdüreceğiz.

Açıklama şu görüşler dile getirildi, “Kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarının çözümü için %30 zammın üstüne mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerektiğini her platformda dile getirmeye ve bunun mücadelesinin sürdürmeye devam ediyoruz.

Bu temel talebimizin yanı sıra sağlık çalışanlarına yönelik temel beklentimizin de tek kalem maaş olduğunu vurguluyoruz.

Mevcut durum üzerinden çalışanların beklentileri ise hem sağlık bakanlığı hem üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarının taban ve teşvik ödemelerinde karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesidir.

1. Basamakta görev yapan sağlık çalışanlarının ücretler noktasında uğradıkları haksızlıkların çözülmesi, aile hekimliği çalışanlarının düşük ücretlerine çözüm üretilmesidir.

“Ücretlerinin yeniden revize edilmesi şarttır”

“112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının teşvik ödemelerinin çok düşük kaldığı ortadadır. Riskli birimlerin dörtte biri kadar teşvik ödemeye mahkûm edilmeleri kabul edilemezdir.

Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının brüt sözleşme ücretlerinin yeniden revize edilmesi şarttır.

Kanun gereği aile sağlığı çalışanları için en yüksek sözleşme brüt ücretinin şuan için 1,5 katı olup bu oranın yükseltilmesi aile hekimliği sisteminde görev yapan sağlık çalışanlarını rahatlatacaktır. Bu konuda kanuni düzenleme yapılmalıdır. Teşvik ödenmeyen Sağlık Bakanlığı çalışanlarının durumlarına bir çözüm üretilmelidir.

Tavana takılmaları nedeniyle gerek taban ücreti, gerekse teşvik ödemesi alamayan özellikle yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idari hizmetler sınıfında görev yapan çalışanların mağduriyetleri bir başka boyuttadır. Bakanlığın bu ucube durumu ivedi bir düzenlemeyle ortadan kaldırması gerekmektedir.

“Ücretlerde günümüz ekonomik şartlarına göre uyarlanmalıdır”

Bakanlığın taban ve teşvik ödemeleri konusunda hareket alanı olduğu açıktır. Bu durum mutlaka çalışanların lehine kullanmalıdır. Katsayılar tekrardan düzenlenmelidir. Adaletsizlikler ortadan kaldırılmalıdır.

Taban ve teşvik ödemelerinin yanı sıra nöbet, giyim yardımı vb. ücretlerde günümüz ekonomik şartlarına göre uyarlanmalıdır.

Türk Sağlık-Sen olarak taban ve teşvik ödemelerle ilgili hukuki süreci başlatmıştık, bu süreç devam ediyor. Bakanlığa başvurularımız yaptık, görüşmelerimizi de sürdürüyoruz.

Düzenlemenin hayata geçtiği günden bugüne bazı düzenlemeler yapılsa da biz bunları yeterli görmüyoruz. Mücadelemiz sonuç alana kadar tüm platformlarda sürecektir. Sağlık çalışanları için kesintisiz olarak devam edecektir.

Yılmayacağız, çalışanlar için kazanmaya, onların hak ettikleri ücretlere kavuşmasına, mutlu çalışan mutlu Türkiye idealimizi hakim kılma çabamızı bir an bile geri duraksamadan sürdüreceğiz.”

Reklam