Bülent Ecevit Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından dün İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Merkez Müdürü Prof. Dr. Adnan Topuz’un üstlendiği panelde İş Güvenliği konularında sunumlar gerçekleştirildi. Çevrimiçi gerçekleşen panelde Maden Yüksek Mühendisi Burhan Arık (TTK) İş Yaşamında İş Güvenliği Uzmanlığı başlıklı sunum yaparken, Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin Çakır ise İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri hakkında çeşitli bilgiler aktardı.

Akademik ve idari personelin katıldığı panel yaklaşık 2 saat sürdü.