Bakanlık yetkilileri yaptıkları yeni denetimde ocaklarda hidrojen sülfür sensörü bulunmadığı için işletmenin tamamında üretimi durdurdu. Müfettişlerin denetimleri sonrası Kozlu Müessese Müdürlüğü yetkilileri ve TTK yönetiminin diğer işletmelerde olduğu gibi süre istemine; “hayır” yanıtı verildi.Kurumun en verimli bölgelerinden biri olan Kozlu işletmesinde yaşanan bu durumun ne zaman düzeleceği merak ediliyor.Maden işçileri sadece tamir tarama bakım ve onarım amacıyla  maden ocaklarına inebiliyor. Soma’da yaşanan maden faciasının ardından hazırlanan yeni yönerge gereği Bakanlık yetkililerince daha önce  yapılan denetimlerde bazı müessese müdürlüklerinde üretimler kısmen durdurulmuş ve buralarda ki eksiklerin giderilmesi istenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimler sonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde üretimler tamamen durduruldu.