Araştırmacı- Yazar Erol Çatma, Zonguldak’ın, hatta Bölge ile eş anlamlı kullanılan “Karaelmas” İsminin ne Zaman Kim Tarafından ilk kez kullanıldığı tartışmalarına bir anlamda noktayı koydu.Erol Çarma bu konuda iki kaynak gösterdi ve yorumu okuyuculara bıraktı

 

Hangisi doğru.

Ben “Karaelmas” ismiyle ilgili iki ayrı tespiti yansıtıp yorum yapmadan okuyucuya, “Bunlardan hangisi doğru?” şekliyle sormak istiyorum.

Birincisi:

“Karaelmas” isminin ilk kullanılışı;

Zonguldak kentinde yaşayan iki simge isim vardır: “Karaelmas” ve “Uzun Mehmet.”

Şehrin sokaklarında, caddelerinde, parklarında, her yerine bu isimlere rastlanır. Dükkânların, alışveriş merkezlerinin, resmi ve de özel çeşitli kurumların birçoğu bu isimleri taşır, şehrin meydanlarına bu isimleri yücelten isimleri görürsünüz.

Acaba “Karaelmas” ismi ilk kez ne zaman ve nerede kullanıldı? Bu yazımda sizlere onu anlatmaya çalışacağım:

“Karaelmas” adını ilk kullanan, yani “Karaelmas”ın isim babası olan kişi, Zonguldak’ta ilk gazeteyi çıkartan, ilk dergileri, kitapları yayımlayan ve 41 yıl kaldığı bu kentte kültür, sanat ve sosyal alanlarda birçok “ilk”e imza atan, Kuvay-ı Milliyeci, gazeteci, yazar ve şair Tahir Karaoğuz’dur.” (Doğu Karaoğuz, Bir Zamanlar Zonguldak. Çaycuma Belediyesi Kent Kültürü Yayınları dizisi No:1. Ağustos 2017. Sayfa: 51)

İkincisi:

Asrı hazır (şimdiki asır) terakkiyatının (ilerlemesinin) en birinci piş-revi (önde geleni) olan kömür cemiyeti beşeriye ye asırlardan beri ettiği hizmetlerden dolayı en kıymetli maden kadar ehemmiyet kazanmış ve (Maden kömürü) ismini almıştır.

Hatta İngilizler en kıymetli madenden olmasından dolayı (Karaelmas) tabir ederler.

(Maden Kömürleri.  Hamidiye Kuravazörü Hümayun Tabibi. Selahattin Ali[1].  Bahriye Matbaası. 1330 -1914)

 

Hangisi doğru?

 

[1] Deniz Havası, Tutması ve Tedavisi, (1329/1913), Maden Kömürleri, (1330/1914), Hamamlar: Deniz HAmaları ve Denizde Banyo, Banyoların tesirat-ı şifaiyesi ve istihdamın suret-i icrasındaki şerait-i sıhhıye, (1334/1918) isimli kitapları olan Doktor, Beşiktaşlı, Korvet Tabibi Selahattin Ali’nin İstanbul’da 1332/1916 yılında Bahriye Matbaasında Basılan Sefain Patentleri ve Karantihane ile Olan Muamelat-ı Sıhhiye isimli kitabı Osmanlı İmparatorluğu’nu uzun yıllar meşgul eden salgın hastalıklar ve Karantina konusunda basılmış ilginç kitaplarındandır.