Eğitim Sen, 24 Haziran’da niçin sandık başında olacağını açıkladı

“24 Haziran seçimlerine giderken eğitim ve bilim emekçileri taraftır” diyen Eğitim Sen, 24 Haziran’da niçin sandık başında olacaklarını madde madde açıkladı.

Eğitim Sen’in açıklaması şöyle:

“Bizler, eğitim ve bilim emekçileri olarak, 24 Haziran’da sandık başında olacağız. Özgürlüklerden, eşitlikten, demokrasiden, evrensel hukuk ilkelerinden, emekten, barıştan ve haklarımızdan yana tarafız. 16 yıllık siyasi iktidarın yaptıkları, bize yarın ne yapacağına dair de fikir vermektedir. Emeğimizin yok sayıldığı, haklarımızın tırpanlandığı, yarınlara güvenle bakamadığımız, temel hak ve özgürlüklerimizin askıya alındığı bir dönemde, sadece kendimiz için değil, çocuklarımız, öğrencilerimiz, yaşamımız ve geleceğimiz için taraf olmak zorundayız. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuran politikalarla, ”Ben yaptım oldu” dayatmacılığına karşı ”Artık Yeter!” diyerek tüm eğitim ve bilim emekçilerini 24 Haziran 2018 seçimlerinde taraf olmaya, sandık başına davet ediyoruz.

24 Haziran’da, özel okullara teşvik değil, devlet okullarına kaynak ayrılarak, bütçeden eğitime ayrılan payın artırılması; kamu okullarının tüm gereksinimlerinin velilerden toplanan paralarla değil, genel bütçeden karşılanması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, hepimizi derinden etkileyen yeni Aladağ vakaları yaşanmaması, tüm öğrencilerimizin kamusal eğitim ve barınma hakkından ayrımsız yararlanması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, tüm kamu emekçilerinin uzunca bir süredir beklediği 3600 ek göstergenin, sadece gerçekleşmeyen bir seçim vaadi değil, uygulanması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, okulların nitelikli- niteliksiz olarak ayrılmasına; öğrencilerin çemberlere sıkıştırılarak, yaşamlarının ve geleceklerinin daraltılmasına karşı sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin kimsenin projesi olmaması için; proje okullarından öğretmenlerin sürgün edilmemesi için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, her kademede eğitim yöneticisi, ilk ataması yapılan veya proje okuluna öğretmen belirlenirken liyakat yerine mülakatın bir yöntem olarak kullanılmaması; yöneticilerin, öğretmenlerin ve tüm personelin bilimsel ve adil ölçülere göre atanması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, 24 Haziran’da ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının çözümü, sözleşmeli, ücretli öğretmenlik uygulamalarının sona ermesi ve tüm öğretmenlerin kadrolu istihdamı için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, kapalı kapılar arkasında yapılan, antidemokratik toplu sözleşme görüşmeleri yerine, gerçek ve demokratik bir toplu sözleşme düzeni ve grev hakkı için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, “Siyaset yapma hakkının” kullanımını engelleyen her tür uygulamaya karşı sandık başında olacağız.24 Haziran’da, çocuk istismarına karşı, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun, çocuğun üstün yararını gözeten kapsamlı politikaların uygulanması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, hizmetli, memur ve teknik personelin görevde yükselme sorununun çözülmesi; çalışma koşulları, saatleri ve ücretlerinin iyileştirilmesi için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, cinsiyetçi, gerici ve piyasacı öğretim programlarına son verilerek, tüm öğrenciler için ilgi, yetenek ve kabiliyetlerine uygun, çağdaş ve bilimsel öğretim programlarının uygulanması, toplumsal cinsiyet eğitiminin zorunlu olması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, kadın eğitim emekçilerine, başta görevde yükselme ve unvan değişiklikleri olmak üzere çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılığa, mobbing ve şiddete son verilmesi için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, Kadın Bakanlığı’nın kurulması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, çocuklarımızın sıbyan mekteplerinde değil laik, bilimsel, parasız, anadilinde okul öncesi eğitim almaları için sandık başındayız.

24 Haziran’da, tüm ebeveynlerin en temel hakkı olan “Kreş Hakkı” için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, genelde tüm kamuda uygulanması planlanan, özelde de öğretmenlere dönük zorunlu performans taslağının geri çekilmesi ve öğretmenlerin statüsünün geliştirilmesi için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, 4+4+4 Kesintili Temel ve Zorunlu Eğitim Uygulaması sonucunda, eğitimine ara vermek durumunda kalan, çocuk işçi veya çocuk yaşta evlilik olmak ikilemine sıkıştırılan tüm yaşamlar için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, 16 yılda 6 milli eğitim bakanı ve 5 defa sistem değiştirerek, öğrencileri mağdur eden bir yaklaşımın oluşturduğu hasarı onarmak için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, öğrencilerin kullandığı ders araçlarının içeriğinin bilim dışı hurafelerden ve dogmalardan bilimsel yöntemlerle arındırılması için için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, dini vakıf ve derneklerle yapılan işbirliklerinin okulları teslim almasına izin vermemek; okulu bilimin, özgürlüklerin ve eleştirel düşüncenin mekanı yapmak için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, okulların ticarethane, öğrencilerin müşteri olmaması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, kapatılan köy okullarının açılarak taşımalı eğitime son verilmesi ve tüm köy çocuklarının okula erişiminin sağlanması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, ebeveyn izinlerinin artırılması ve doğum izninde bir yıl dönüşümsüz, ücretli ebeveyn izni için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, engellilere engelsiz bir yaşam için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, evinden, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan mülteci ve göçmen çocukların hakları için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, üniversitelerin özgürce bilim üretilen, özgürlük alanlarına dönüşmesi için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, insan, doğa ve toplum yararına üniversite için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, Cumhurbaşkanı tarafından atanan değil, üniversitenin tüm bileşenleri tarafından seçilen Rektörler için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, üniversitelerin kurumsal özerkliği, çalışanların iş güvencesi, kamusal finansman ve akademik özgürlükler için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, kendilerini kral, üniversiteleri de krallık sanan rektörlere dur demek için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, üniversitelerde kolektif bilgi üretimini yok sayıp; idari, teknik personel ile taşeron işçilerini görmezden gelen, haklarını yok sayan politikalara karşı sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, araştırma görevlilerine “araştır da gör” diyenlere, hak gasplarıyla ve mevzuat değişiklikleriyle akademiyi belirsizliğe sürükleyenlere karşı sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, “halkın” “tek kişiden” büyük olduğunu göstermek ve çoğulcu demokrasi ve evrensel hukuk ilkeleri için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin üyelerimizin ve tüm emekçilerin, insanca bir yaşam düzeyine sahip olmaları için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, tüm insanlık için savaşsız ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle, demokrasiyi ve dayanışmayı büyütmek için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, toplumun bütün bireylerinin kamusal, laik, bilimsel, anadilinde, eşit, ücretsiz ve cins ayrımcı olmayan eğitim hakkı için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, haksız ve hukuksuz şekilde kamu görevinden ihraç edilmiş mücadele arkadaşlarımızın görevlerine iade edilmesi için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, her tür baskıcı ve antidemokratik uygulamanın gerekçesi haline gelmiş olan OHAL uygulamasının kaldırılması için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, Cumhuriyet değerlerinin ve kazanımlarının ortadan kaldırılmasına dönük politikalara, yapılan özelleştirmelere karşı sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, eşit, özgür, demokratik, laik ve barış içinde bir Türkiye için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, artık TAMAM demek için sandık başında olacağız.

24 Haziran’da, sandık başında olacağız ancak sadece oy vermek için değil, sandıkların sonuçlarının güvenli bir şekilde belirlenebilmesi içinde o gün üzerimize düşen tarihsel görevi eksiksiz olarak yaşama geçireceğiz. Çünkü çocuklarımıza onurlu bir gelecek, yaşanacak bir dünya bırakma sözümüz var.

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: