Demir; “MAKZON’da Ankara Ostim Modelini Örnek Aldık (Güncellendi)

Zonguldak Ticaret ve sanayi Odası’nda Maden makineleri Kümelenmesi MAKZON projesi konusunda basın toplantısı düzenledi. ZTSO Başkanı Metin Demir, MAKZON Başkanı Murat Uzun ve MAKZON küçük sanayi Sitesi Başkanı Celal Uzun’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında projenin önemi ve Üzülmez Bölgesi’ne kurulması planlanan sanayi sitesi hakkında açıklamalarda bulunuldu.

ZTSO Başkanı Metin Demir basın toplantısında şöyle konuştu: “Zonguldak’ın ekonomik anlamda tekrar güçlenmesi eskiden olduğu gibi Türkiye’nin en önemli en önemli vilayetinden birisi olması için çalışıyoruz. burada iki temel bir stratejimiz var birincisi mevcut sektörlerde Zonguldak’ın güçlenerek derinleşerek yoluna devam ettirirse, ikinci ana stratejimizde sektörel çeşitliliğinde Zonguldak’ta sağlanmasıdır. Bu alanda pek çok çalışma yürütüyoruz. Şu an hala dosya aşamasında proje aşamasında olan işlerimiz var. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak Valiliği her zaman bizim işbirliği içinde olduğumuz kurumlardır. malumunuz çeşitli projelerde paylaşmıştık.Bugün buluşmamıza vesile olan projeden aslında MAKZON anlatmak için buradayız. Bu MAKZON nedir, nereden gelmiş nereye gidiyor.

Bir önceki Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş liderliğinde Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ile Çelik kümelenmesi isminde bir çalışma başlattı. Burada kümelenme çalışmalarında uzman akademisyenlerden deneyimi hocalardan oluşan bir grup da yaklaşık 6 aylık bir çalışma dönemini dürüstlük ve nihayetinde kapsamlı detaylı bir rapor hazırlandı ve bu bütün Batı Karadeniz’in dikkatine sunuldu. Çelik kümelenmesi çalışması süresince önümüze çıkan eserler ve buna bağlı olarak çizilen yol haritalarını daha önce sizlerle paylaşmıştık biliyorsunuz. Burada Çelik kümelenmesinin önünde hem Erdemir ve Kardemir gibi demir çelik sanayisi kuruluşunun hem de Kardemir gibi bir çeliklerinin bölgemizde olmasının ve bölgedeki Sanayisi ve endüstriyel mirasla ilgili geleneklerimiz ile ilgili bir varlıktan bahsedilmişti ve Zonguldak’ın bu alanda mukayeseli olarak üstünlükleri var”

Demir: Ankara Ostim Modelini Örnek Aldık

Ankara Ostim modelini burada uygulanacağını belirten Metin demir sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu kapsamda Zonguldak merkez içinde özellikle önerilen tabii 180 yıllık bir madencilik kültürü olan Zonguldak Çelik kümelenmesi kapsamında öneriler rol, maden makineleri alanında ortaya çıktı ve biz bu öğleden sonra bu gerçekçi ayağı yere basan Zonguldak’ı altyapısından ve avantajlardan yola çıkarak Zonguldak detaylı bir şekilde çalışır geniş kapsamlı bir şemsiye kavram olan Çelik kümelenmesinin Zonguldak’a biçtiği rolü hayata geçirmek için harekete geçtik. Sayın valimizin öncülüğünde ve biz bu çalışmasında bize biçilen maden makineleri rolünü hangi yöntemle hangi yaklaşımda hangi alanda hangi kurumlarda işbirliği ile hayata geçirebiliriz diye yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma dönemi geçirdik. kümelenme mantığı kısaca bahsetmek istedim kümelenme mantığı bize bu madem makineli konusunda önerilen yöntem de kümelenme aslında bizim en çok da Ostim, Ankara Ostim’den bildiğiniz bir yöntem aynı sektörde ya da benzer sektörde ya da ürün ham madde alışverişi içinde bulunan sektörlerin bir araya toplanarak fiziki olarak da bir araya toplanması hem de bir sivil toplum şemsiyesi altında bir araya toparlanması ile bir yerde rakiplerine göre avantajlar elde etmesi ve bu alanda katma değer verilmesi rekabetçi olması bir yöntem olarak benimsenmiştir. Onu da biz Ostim’e Sayın Vali yardımcımız da birlikte Zonguldak’tan bir heyetle birlikte gittik, detaylı incelemelerde bulunduk”

Demir: “Biz yaklaşık 35 girişimciden oluşan dernekleşme aşamasını tamamladık”

TTK’da üretilecek maden makinelerini en büyük alıcısı olacağını belirten Metin Demir şunları söyledi: “Zonguldak maden makineleri grubunun önce dernek ayağını halletmemiz gerekiyordu. Dernekte sağ olsun Murat Uzun bey görevi kabul etti.Biz yaklaşık 35 girişimciden oluşan dernekleşme aşamasını tamamladık. Yine sonra Ostim’de de girişimci grubumuzun içindeki en genç en dinamik kardeşimiz Caner Uzun kardeşime sağ olsun bizi kırmadı kooperatif başkanlığını da kendisi üstlendi ve burada dernekleşme ve kooperatifleşme aşamasından sonra bir yandan da tabii kurumsal işbirlikleri büyük ölçekli kurumsal işbirlikleri üzerine kafa yormaya çalıştık. Tabii maden makineleri konusunda ihtisas aşacak bir grubun Zonguldak’ta en önce işbirliği yapması gereken konu Türkiye taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü yetkilileriyle sayın genel müdürümüz de daire başkanlarımızı idarecilerimiz işlerimize detaylı toplantılar sohbetler yaptık ve kendilerinde TTK’nın Bu anlamda çok büyük bir alıcı olduğunu, bu alanda çok ciddi bir bilgi birikimi tecrübe birikimi olduğunu ve özel sektör eliyle yapılacak böyle bir girişime de Her anlamda destek vereceklerini bize ifade ettiler, Bu bizi çok cesaretlendirdi. TTK ile işbirliğinde bir mutabakata vardıktan sonra bizim çok konuştuğumuz ama az başardığımız bir başka konuya kafa yormaya başladık. biz biliyorsunuz üniversite,sanayi işbirliği diye uzun uzun toplantılar yaparız raporlar yayınlarız ama çok sık baştada bildiğiniz bir şey değildir akademi kendi kabuğunda durur Sanayi sahada tek başına kalırdı. Ancak Sayın rektörümüzün de çok değerli katkılarıyla Mustafa Çufalı hocamızın çok değerli katkılarıyla Bir üniversitemiz de de çok ciddi bir işbirliği yapıyor. üniversiteli iki alanda işbirliği zemini oluştu. birincisi bizim bu ihtisaslaşma maden makineleri konusunda bir ulusal ve uluslararası marka haline gelmeyi iddiamız da üniversitemiz öncelikle maden makineleri araştırma merkezi’ni kurarak bize bir destek verdi. şu anda imkanları yeterli olmayan tekno parkımızda daha büyük uygulamalı üyeleriyle birlikte üretimin içinde olan bir Teknopark haline getiriyoruz. Sağ olsun bu protokoller imzalandı. hem maç sonunda valilik ve üniversite arasında Yani özetle Biz hep TTK ile çok iyi bir işbirliği zemini yarattık.  yani özet diyecek olursak üniversitemizde TTK’mız da valiliğimize derneğimizi kurarak kooperatifimizin kurarak bir yandan da biz Zonguldak Özel sektörünü temsil eden hem Zonguldak Ticaret Sanayi Odası olarak hem de bugün rahatsızlığı sebebiyle aramızda değil Muharrem coşkun’a da çok teşekkür etmemiz lazım, o da Esnaf odaları Birliği adına çok ciddi destek verdi. yani özel sektörü akademisi TTK artık bütün kamu kurumları burada bir araya geldik ve çok vizyoner bir ilişki için kolları sıvadık”

Demir: Zonguldak’ta Şu Anda İmalat Yapan Sektörde Küçük Ölçekli İşletmelerimiz Burada Bir Araya Gelecek

ZTSO Başkanı Metin Demir, “Oluşacak ihtisas Sanayi Sitesi’nde kimler neler yapacak biraz ondan da bahsetmek isterim. Öncelikle grubumuz zaten bizim biliyorsunuz merkez atölyelerinden emekli olan oradaki bilgi birikimini özel sektörde devam etmeye başlayan çok büyüklerimiz var, oradan emekli olduktan sonra sen de atölyelerde kurdular çok başarılı işlere imza attılar. Caner uzun kardeşimizin rahmetli babası çok muhteşem işler başardı, ihracatçı bir firma haline geldi. buna benzer Zonguldak’ta şu anda imalat yapan sektörde küçük ölçekli işletmelerimiz var bu işletmeler bir yandan da altyapı sorunları ya da buluşuyorlar yeterli büyüklükte ve altyapısı hazır Sanayi yerlerine kavuşamadıkları için bir türlü öyle apartman altında yol kenarında kötü şartlarda imalatı sürdürmeye çalışıyorlar. Zonguldak’ta zaten bu imalatları yapan arkadaşlarımız bunlar  yol, Su, elektrik, doğalgaz, ulaşım vs. altyapı sorunları çözerek bu bizim grubun çekirdeğin oluşturacaklar.” şeklinde konuştu.

Demir: “Yurt dışından da biz bu projeyi yatırımcılar geleceğini tahmin ediyoruz”

Proje kapsamında Almanya’da ziyaretlerde bulundukların ve Almanya’dan da firmaların Zonguldak’ı ziyaret etiğini belirten ZTSO Başkanı Metin Demir, “Buna ilave olarak Sayın Vali Yardımcısı Turgut Subaşı beyefendi ile birlikte bir Almanya ziyareti gerçekleştirdik. biliyorsunuz burada Almanlar çok uzun yıllar maden işletmelerinin yaptılar maden makineleri ve bulut teknoloji konusunda bu sektördeki bilgi birikimi konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi idi ama Almanya maden üretimini artık taş kömürü üretimine son verdikten sonra bu bilgiyi tecrübeyi aktaracak yeni ülkeler yeni yerler arayışında olduğu fikrinden hareketle Almanya programı yaptık, devamında oradaki firmaları bir kısım görüşme yaptığımız firma yağı projemizden bahsettikten sonra bu fikirden bahsettikten sonra ve orada olumlu izlenimlerini görünce kendilerini Zonguldak’a davet ettik. biz geldik biliyorsunuz geçtiğimiz acaba Zonguldak’ta proje üzerinde konuşup kalacak bende incelemeler yaptılar kendileri burada nasıl bir yatırım yapabilirler bununla ilgili fikir jimnastikleri oldu aslında. başka firmalarda gelmesi de gündemdeydi. en az 4-5 Alman firmasında ha projeye sıcak bak ilgilendiğini belirtmişti ama pandemi süreci sebebi de maalesef bu firmaların gelmesinde bir gecikme var. ama özetle şunu söyleyebilirim bizim genelde zaten bu işi yapan firmalarımız Türkiye’nin değişik illerinden bu ihtisaslaşma mantığına bu burada buluşan cazibeye ikna bırak gelecek arkadaşlarımız var. özellikle Almanya başta olmak üzere yurt dışından da biz bu projeyi yatırımcılar geleceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Demir: “130 yıldır Sanayi amaçlı kullanılan bir alan”

Projenin Zonguldak’ın tüm katmanlarınca kabul gördügünü belirten ZTSO Başkanı Metin Demir sözlerine şu şekilde devam etti: “Zonguldak için bizim çok övündüğümüz endüstriyel mirasımız ağır sanayi geçmişimizden bugüne böyle bir rol çıkartmamız ve bu vesileyle Zonguldak’ta katma değer yaratacak olmamız istihdamı yatacak olmamız yani Bu proje Zonguldak’ta bütün katmanlarında kabul gördü, bu aşamaya kadar bazı çekinceleri olduğu bir mevzu var. bunun Zonguldak için değer yaratacağını, Zonguldak’ın işte dışarıya verdiği göçü belki tersine döndürmede bir katkısı olacağını, merkezde yaşanan işsizlik ve sayısı problemleri çözüm olacak konusunda bir fikir Birliği içindeyiz”

Demir: “Sanayi Sitesinin Yapılacağı Alan Şehrin Çok İçinde Tartışmasını Gerçekçi Bulmuyoruz “

Sanayi sitesini şehrin içinde olduğu tartışmalarını çok gerçekçi bulmadıklarını belirten ZTSO başkanı Metin demir, “Sanayi sitesini yapılacağı alan, burası kentsel yaşamın çok yoğun olduğunu söylemek mümkün değil, yani burası şehri çok içi değil. zaten biraz dışında. Biraz daha dışarıya çıksın gibi bir öneri var. ancak en uygun yer burası.Yani bu şehir işi tartışmasını ve hatta şehrin biraz daha dışına yapılabilir mi tartışmasını çok gerçekçi bulmuyoruz. bunu söyleyebilirim Bu alanın imar durumu ile ilgili burada konut alanı yeşil alan ve sayılı imar taramaları var mevcut. zaten 130 yıldır Sanayi amaçlı kullanılan bir alan” dedi.

Demir: Sanayi Sitesi İle Kültür Vadisi Birbirini Rahatsız Etmeyecek

Sanayi sitesi ve kültür vadisi projelerini birbirini tamamlayıcı özelliği olduğunu belirten Metin demir, şunları söyledi: “Bir diğer mesele de üzülmez kültür vadesini bizim düşündüğümüz parselin komşuluğu meselesi hem üzülmez kültür vadisi orada var hem de yanımda kurul tarafından koruma altına alınmış. bir kok fabrikasının bacası meselesi var. Bu üzülmez kültür vadisi projesi bugün Zonguldak’ın önünde önemli bir turizm projesi olarak varsa Metin Demir olarak benim ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası bunda katkısı olduğunu bilmenizi isterim. Ekrem Murat zaman bey sağ olsun bir sohbetimiz de buradaki endüstriyel mirası ait binalarda varlıklardan size bahsettiğim de biz dönemin Valisi Sayın Ali Kaban’ı şöyle söyleyeyim çekiştire çekiştire Bu üzülmez kültür Vadisi’nde ki binalara götürene bunun bir Valilik katında kabul görmesini sağlayan arkadaşlarınızdan biri benim. Bu Valilik katında kabul gördükten sonra benim sen dedikten sonra bunun kalkınma ajansı yönetim kurulu gündemine gelmesini kalkınma ajansı’nın projesi olarak desteklenmesini sağlayan arkadaşlarınızdan da yine birisiyim. bugün kalkınma ajansı tarafından ve özel idare tarafından yaklaşık 20 milyonluk bütçeyle hayata geçiş imzası olan arkadaşlarımızdan birisi buranın öneminin en çok farkında olanlardan birisi benim. Birincisi Sanayi Sitesi’ne düşündüğünüzü arazi ile üzülmez kültür vadisi komşuluk ilişkisi içinde birbirinden alanlar tecavüz eder bir durumda değil ve birbirini rahatsız edecek bir durumda da değil, zaten bizim üzülmez kültür vadesinde gelecek turist derimize tutunmayı düşündüğünüz varlığınız bizi endüstriyel miras. Bizim endüstriyel mirasımız Yani biz 130 yıl önce burada başladı burada da devam ediyoruz. demek bir çelişki oluşturmaz. Bizim görüşümüze göre bizim burada kuracağımız Sanayi sitemizde Küçük Sanayi sitemizde bir bacalı fabrika kurmak zaten mümkün değil, Biz yaklaşık 65 civarında girişimci olacağını ben öngörüyoruz. burada bacalı fabrika çevreyi kirleten havasını kirlenecek bir etki olmayacak. biz burada CHP meclis grubu ile yaptığımız toplantıda Atınç bey gündeme getirmişler arazinin içinde kıymeti ağaçlarda var çok yaşlı boynu güzel yönden ağaçlar kadar biz bunları da şöyle söyleyeyim dedim proje aşamasında yani şu an Belediye meclisi’nin gündemine gelen sadece bir imar düzenlemesinden sonra biz detaylı proje çalışmalarına başlayacağız. şunun sözünü hep beraber verebiliriz Biz üzülmez kültür vadesine maksimum özeni gösterecek orada bulunan kok bacasına maksimum saygı ve özeni gösterecek ve içerideki yeşil alanda maksimum Özen gösterecek bir düzenleme yapacağız. Bunun  sözünde verebiliriz. Bu bizim maç son ihtisas Sanayi sitemizden çevre anlamında bir endişe buluşmasına gerek yoktur. Bizim görüşümüze göre burada evsel atık dışında herhangi bir çevre kirliliğine mahal verecek bir atık olmayacağını söyleyebiliriz.”

Demir: Bu Projenin Siyasi Çekişme Malzemesi Olmasını İstemiyoruz.

Projenin siyasi çekişme malzemesi yapılmasını istemediklerini belirten Metin demir, “Öyle bir siyasi çekişme malzemesi olacak gibi olmaya başladı gibi birini işimiz var ama şunu söyleyelim Biz burada yapmaya çalıştığımız şey yani mal sonu projesi her TTK’nın projesidir , üniversitenin projesidir, Zonguldak esnaf odaları birliğinin projesidir. özetle maksimum projesi Zonguldak’ın kendi geçmişinden bugüne taşıyabileceği en önemli varlıklarından birisi olan maden makinede kültürünü bugünün dünyasını bugün ekonomik koşullarına taşıyacağı Zonguldak insanı için hem istihdam hem katma değer yaratabileceğidir, özetle hiçbir kurumun kişinin Parti’nin projesi değil  Zonguldak’ın projesidir ve Zonguldak’ın çok kıymetli bir projesidir. burada pandemi koşulları sebebiyle bilgilendirme noktasında iletişim noktasında Bizim de eksiklerimiz olmuş olabilir. Bu toplantıyı biraz da onu telafi etmek için yapıyoruz. Ama böyle yani bu kadar kıymetli bir proje böyle iletişim kazalarını ya da gündelik siyasi çekişmelere malzeme edilecek bir konu değildir. önümüzdeki ay tekrar Belediye Meclisi gündemine geldiğinde onun ittifakla geçmesi en büyük temennimizdir.

Demir: “Biz Yapmazsak girişimci grubu da bu fikirde kendisine yeni mecra bulur”

Zonguldak olarak bu projeye hayata geçirmediğimiz takdirde Soma’nın bu işe talip olduğunu belirten Metin demir “Demir tavında dövülür derler. biz bu fikri ortaya attık Türkiye’de her yerden kabul gördü. eğer Zonguldak olarak biz bu işi yaparsak herkes ortak olmak isteyecek ve büyük Zonguldak olacak. ama biz gündelik kısır işlerimize bunu malzeme yapılması nedeniyle  bu fırsatı kaçırırsak bu girişimci grubu da bu fikirde kendisine yeni mecra bulur, aday da hazır. yani Biz bunu yapamazsak Soma bunu yapacak, söylemek istemiyordum  maalesef durum bu.” ifadesini kullandı.

Demir: Bu Yatırım Merkeze Yakışır

ZTSO Başkanı Metin Demir, projen neden Filyos’a yapılmıyor sorusuna. “Bu yatırım merkeze yakışır.” diyerek cevapladı.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: