Emek Araştırmaları Vakfı’nın (EMAR), Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör Atanması Çevresinde Meydana Gelen Gelişmelerle İlgili Basın açıklaması yaptı. 

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: 

Kamuoyuna,

Cumhurbaşkanı’nın gelenek ve teamülleri hiçe sayarak partisinin bir üyesini Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör “ataması”yla gelişen olaylar artık basit bir “atama” tartışması çerçevesinin dışına taşmıştır.

Cumhurbaşkanı RT Erdoğan, gayrı-milli varsayılan Boğaziçi Üniversitesi’ni «hizaya sokmak» için AKP’li birini 2 Ocak 2021’de buyrukla rektör “tayin etti”. Bu kararın “kitabına uygun” olduğu düşünüldü.

Ancak, gelenek ve teamülleri hiçe sayan bu “legal” atama, BÜ’nün öğretim kadroları, öğrencileri nezdinde ve başka öğrenim kurumlarının insanlarıyla sokaktaki halk arasında tepki topladı, “meşru” görülmedi. Öğretim üyeleri, öğrenciler, rejimin adı “intihalci”ye, kapıkuluna çıkmış unsurunu rektör kabul etmeyeceklerini ilan ettiler, bir buçuk aydır bu tutumlarında ısrar ediyorlar.

Bunun üzerine, rejimin polisi ve özel güvenlik, öğrencilerin kendi okullarına girmesini engelledi, üniversite kapılarını “kelepçeledi”, gece evlerini basarak öğrencileri gözaltına aldı. CB Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu, öğrencileri başka ülkeler hesabına çalışmaktan tutun da teröristliğe kadar her türlü suçla itham etti.

Ancak artık kanıksanmış olan bu tür desteksiz atışlar, ülkede de dışarıda da kabul görmedi. Bazı provokatörlerin dindarları öğrencilere saldırtma çabası da tutmadı. Dahası, bazı dindar öğrenciler protestoları sahiplendiler. Bu CB’yi, İB’yi daha da kızdırdı. Özel tim birçok kentte protestocuları tutuklarken, devlet göstericilere «haddini bildireceğini» açıkladı. Ancak gösterici «teröristler»in serbest bırakılması, CB ve ekibinin ithamlarını yalanlamış oldu.

Bugün gelinen noktada, CB “reis”liğindeki AKP-MHP rejiminin ağır topları ile ülkenin «gayrımilli», vb ilan edilen aydın ve öğrencileri arasındaki kapışmanın, hakiki bir «irade kavgası» olduğu ortaya çıkmıştır. Safların belirginleştiği bu olaylarda, hakiki bir sınıf mücadelesi yansımaktadır!

Bir yanda, elinde öğrenciliği, öğretmenliği, ilericiliği, haksızlık ve adaletsizliğe duyulan tepkinin meşruiyeti dışında hiçbir silah olmayan on binlerce genç ve aileleri, demokrasi ve özgürlük isteyen ama ürkek bir kamuoyu devi var.

Bunun karşısında ise,

  • denetimi altında tankı topu tüfeği ordusu, diyaneti, camileri ve muazzam polis örgütü, savcısından hakimine kadar yargı servisi, MİT’inden haber ajansından gazete ve TV’lerine kadar «sahibinin sesi» olan bir medya ve istihbarat servisi olan,
  • demirden eldivenle yönettiği TBMM’den istediği her kanunu çıkartabilecek sayısal güce sahip bir iktidar, milliyetçi-mukaddesatçı AKP-MHP «kader birliği» var.

Ancak, Anayasadan yasa ve yönetmeliklere kadar, TBMM’den yargıya, polis ve orduya kadar her kudreti elinde bulunduran bu iktidar, ülkenin mevcut yasalarını, teamül ve mevzuatı, kendi koyduğu Anayasa’yı, kendi imza koyduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri, uluslararası hukukun kural ve eleştirilerini kaale almamakta ısrarlı görünüyor.

CB Erdoğan ve lideri olduğu milliyetçi-mukaddesatçı iktidarın unsurları, kimseye hesap verme zorunluluğu olmayan bir çete gibi davranıyor.

Toplum işte bunu reddetmektedir!

Öğrenciler, öğretim elemanları, sokaktaki halk, aydınlar, çete gibi davranan bir iktidarın karar ve uygulamalarının «meşru» olmadığı kanısındadır.

CB ve ekibi buna, demokratik süreçleri ilerleterek toplumu kendi meşruluğuna ikna etmek yerine, «buyruk» çıkartarak, muhalefet edenleri «gayrımilli», «dinsiz», «terörist» vb. ilan ederek, protestolara katılan LGBTİ yurttaşları neredeyse engizisyondan geçirme niyetinde olduğunu haykırarak yanıt vermektedir.

Çok açık ki, Türkiye toplumunun ürkek ama muazzam bir toplumsal güce sahip çeşitli unsurları, iktidarın hotzotçu tutumunun, kararlarının meşruiyetini, Erdoğan ve Soylu’nun otoritesini kabul etmemekte kararlıdır. Artan sayıda yüksek öğrenim kurumunda, kentlerde (bir habere göre 35+ merkezde) açıklamaların, protestoların olması, sosyal medyadaki çalkalanmalar bunun işareti sayılmalıdır. Yetersizdir ama toplumsal sağlık göstergesidir.

Erdoğan liderliğindeki AKP-MHP iktidarının yıllardır izlediği baskıcı, öteleyici, devlet terörüne dayalı faşizan iç politik çizgisiyle vurguncu ekonomik ve emperyalist dış politik çizgi, bir yandan yandaş azınlığı mültimilyarder yapmakta, emekçi milyonların sosyal-ekonomik koşullarını ise her geçen gün daha fazla yıkımın eşiğine götürmektedir. Türkiye bugün uluslararası kamuoyunda kanun kural eleştiri vb tanımayan, yer yer “başıbozuk devlet” (rogue state) olarak tanımlanmaktadır.

Adaletsizlik, eşitsizlik, baskı ve özgürlüksüzlük, işsizlik ve yoksulluk ülkenin baş sorunudur.

Bu ortamda böyle bir iktidarın uygulamalarının meşruluğunun, adaletinin, yasallığının, otoritesinin sorguya çekilmesi yanlış değildir, toplumsal açıdan doğru ve meşrudur.

EMAR, gelişmeleri bu çerçevede değerlendirerek, Erdoğan rejiminin buyrukçu, gayrımeşru kararlarına karşı çıkan, ilericiliğini ve devrimciliğini her dönemde kanıtlamış olan öğrenci gençliği, bilimsel-akademik çalışmanın temel direği olan öğretim kadrolarını tümüyle desteklemektedir.

EMAR, ilerici kamuoyunun sorumlu bir kuruluşu olarak, Erdoğan liderliğindeki AKP-MHP rejiminin muhalefete “terörist” diye etiketlendirmesinden, toplumu tehdit etmesinden, hiç kimseye hesap verme zorunluluğu duymayan keyfi uygulamalarından, kısacası milliyetçi-mukaddesatçı baskı ve terör rejiminden rahatsızdır.

EMAR bu anlayışla, polisin Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere tüm tüm yüksek öğrenim kurumlarından çıkmasını, rejimin öğrenim özgürlüğünü, demokratik ve özerk üniversite anlayışını hedef alan gayrımeşru saldırılarına son verilmesini, keyfi atamaların, başıbozuk buyrukların durdurulmasını, intihalci yandaş Melih Bulu’nun ve benzerlerinin üniversiteden defedilmesini talep eden bütün akademik, demokratik ve toplumsal girişimleri desteklediğini ilan eder.

 

Yaşasın Demokratik ve Özerk Üniversite! Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesi!

 

EMAR Emek Araştırmaları Vakfı

Ana Sayfa