17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilerek 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni yasa ile ilgili olarak ADD Zonguldak Şube Yönetim Kurulu basın açıklaması yaptı.

Açıklama şu bilgiler yer aldı;

“Medeni yasa 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilerek 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren çok önemli bir devrim yasasıdır. Medeni yasadan önce ” Mecelle” adı verilen tamamen islâmiyetin sünnî mezhebine bağlı fıkıh hükümlerine göre düzenlenmiş bir yasa yürürlükte idi.

Kadının hiçbir hakkı yoktu. Kadının adı, kimliği, kişiliği ve toplumda herhangi bir önemi yoktu. Kadın bir mal, bir eşya, değersiz bir varlık gibi görünüyordu. Boşanmada söz hakkı yoktu. Erkeğin yalnızca ” boş ol ” sözcüğü boşanması için yeterli idi. Erkeğin yarısı kadar miras hakkı olmasına rağmen o bile kendisine verilmiyordu. Mahkemelerde iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denk idi. Kadın çalışma yaşamında ve sosyal yaşamda hiç yoktu. 1831 yılında ll. Mahmut döneminde yapılan ilk nüfus sayımında  yalnız erkeklerle hayvanların sayılmış olması kadının toplumsal yaşamdaki yerini çok iyi yansıtmaktadır.  Getirilen medeni yasa toplum yapısını tümden değiştirecek, çağdaş toplumu yaratacak bir uygarlık projesi idi.

Medeni yasanın yürürlüğe girmesi ile kadınlarımız bu zavallılıkdan ve çaresizlikten kurtarıldı. Önceden var olan bütün eşitsizlikler ortadan kaldırıldı, kadın erkeğe eşitlendi. Kadınlar özgürleşti, ailede ve toplumda söz sahibi oldu. Adını, kimliğini ve kişiliğini kazandı.

Kadınlarımız medeni yasanın kendilerine kazandırdıklarını anlamaları için islâm dünyasına bir baksınlar. İslâm coğrafyası ve Arap ülkelerinde kadınların durumu içler acısıdır. Bir kısım ülkelerde kadın, yanında erkek olmadan sokağa bile çıkamamaktadır. O nedenle kadınlarımız Atatürk’e çok şey borçludurlar. Bu büyük devrim yasasını bize kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yasayı bizzat hazırlayan Mahmut Esat Bozkurt ile emeği geçenleri saygı, rahmet ve minnet duyguları ile anıyoruz.”