Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası  (TÜHİS) arasında sürdürülecek olan 29’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri,  12 Mart 2021 tarihinde Ankara’da başladı.

TTK 29’uncu Dönem TİS açılış oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yılmaz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkanları, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, TTK TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

Toplantı TİS görüşmelerinin çalışanlara, TTK’ya ve kurumlara hayırlı olması dilekleriyle başladı.

Birinci oturumda idari düzenlemeleri içeren 1., 3., 8., 9., 10. Maddeler olmak üzere toplam 5 madde kabul edildi.

TTK TİS 83 Maddeden Oluşuyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayacak 29’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağı 83 asıl, 2 geçici ve 7 ek maddeden oluşuyor.

            İkinci oturum 29 Mart 2021 tarihinde yine Ankara’da gerçekleştirilecek.

MTA TİS Görüşmeleri’ne Başlandı

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası  (TÜHİS) arasında sürdürülecek olan 19’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin açılış oturumu 12 Mart 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

MTA 19’uncu Dönem TİS açılış oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kalkan, TÜHİS Genel Sekreteri Yardımcısı Hasan Yılmaz, MTA Personel Daire Başkanı Reşat Alan, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir,  GMİS MTA Şube Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, MTA TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

         Açılış oturumunda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

         Birinci oturumda Başlangıç ve Tarafların tanımı içerikli birinci maddesi kabul edildi.

MTA TİS 79 Maddeden Oluşuyor

MTA’da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayacak 19’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağı 79 asıl, 3 geçici, 2 ek maddeden oluşuyor.

            İkinci oturum 29 Mart 2021 tarihinde yine Ankara’da gerçekleştirilecek.