Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zonguldak Şube Başkanı Perihan Başoğlu, 2011 yılında imzalanan ve 2014 yılında TBMM onayıyla yürürlüğe giren ‘İstanbul Sözleşmesi’ ismiyle anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin dün gece Cumhurbaşakanlığı kararnamesi ile feshedildiği açıklanmasının ardından basın açıklaması yaptı.

ÇYDD Zonguldak Şube Başkanı Perihan Başoğlu, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak kadın ve erkek eşitliğine inanıyoruz”dedi

Açıklamada şu görüşler yer aldı; “Cumhurbaşkanı Kararıyla; kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen Avrupa Konseyi Sözleşmesi bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi feshedildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak kadın ve erkek eşitliğine inanıyoruz.

Erkeklerin sahip oldukları toplumsal, kültürel, hukuki vb. tüm haklar, kadınların da hakkıdır.

Bu noktada İstanbul Sözleşmesi; “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olarak uluslararası hukuktaki yerini almıştır.

21. yüzyılın en önemli kazanımlarından olan İstanbul Sözleşmesi ülkemiz topraklarında, İstanbul’da, imzaya açılmış olması nedeniyle de çok değerlidir.

Kadınları şiddetin her türlüsünden -özellikle aile içi şiddetten- ve cinsel suçlarda zaman kaybetmeden ve onları kaybetmeden korumak zorunda olmamıza rağmen; İstanbul Sözleşmesi’nin sessiz bir şekilde feshedilmesini kabul edemeyiz!