Resmi Gazete’de gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilirken, alınan karara kadın örgütlerinden ve farklı kesimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye’nin 2011 yılında, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin imzaladığı sözleşmeden çıkılmasına bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’dan geldi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “AK Parti, İstanbul Sözleşmesi ‘nin neresinden rahatsız oluyor?” diye sordu.

CHP’li Milletvekilinin, sözleşmenin kadına yönelik şiddete karşı imzacı devletlere sorumluluklar yükleyen ve tedbirler alınmasını gerekli kılan maddelerini hatırlattığı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“AK Parti, İstanbul Sözleşmesi ‘nin neresinden rahatsız oluyor?

Madde1:

a) Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak.

b) Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak.

c) Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak.

d) Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak.

e) Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak..”