Bülent Ecevit Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceran Şekeryapan “Paleolimnoloji: Biyolojik İndikatörler ve Anadolu’da Uygulamaları” adında kitap yayınladı. Kitap paleolimnoloji alanında ilk Türkçe kaynak kitap olma özelliği taşımasıyla önemli bir yayındır.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Biyolojik indikatörleri biyoloji, coğrafya ve jeoloji öğrencileri ile tanıştırmayı, alanın araştırmacılarına destek olmayı amaçlayan kitap, aynı zamanda geçmiş çevresel koşullar ve iklimi merak edenlerin ilgisine sunuldu. Diğer yandan; biyoloji biliminin alt dallarından olan güncel limnoloji ve ekoloji alanlarında çalışmalar yapanlar içinde yol haritalarında olacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Ceran Şekeryapan kitabı hakkında yaptığı açıklamada Anadolu’daki göl sedimanları geç Pleistosen’in çoğu ve Holosen boyunca hem insanlık tarihine hem de geçmiş iklim ve çevresel değişimlere tanıklık etmişlerdir. Bugün yaşadığımız iklimsel ve çevresel koşulların yakın ve uzak geçmişteki değişimini takip etmek bize hem bugünü daha iyi anlamamızı hem de geleceğe yönelik daha iyi tahminlerde bulunmamızı sağlayacağını dile getirdi.

Hocamızı uzmanlık alanında yazılmış ilk Türkçe kaynağı kaleme almasından ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.