25 Haziran Cumartesi günü yapılacak Kent Konseyi seçimlerinde

Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’da adaylığıile ilgili açıklamasında , “Kent Konseyleri günlük siyasetin ötesinde tüm sivil toplumun bir çatı altında biraraya geldiği, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına katkı amacı taşıyan, bu amaçla da Belediye ve diğer yerel yönetimlerle sivil toplum örgütleri arasında köprü görevi gören yapılardır.”dedi

Açıklamada şu görüşlere yer verdi, “Yaşadığımız kente duyduğum sorumluluk gereği yoğun işlerime rağmen önümüzdeki Cuma günü yapılacak olan Kent Konseyi Seçiminde sadece 1 dönemliğine Başkan adayı olmaya karar verdim.

Amacım atıl duruma düşmüş Kent Konseyini yeniden canlandırarak şehrimize hediye etmektir. Böylece benim görevim tamamlanmış olacaktır.

Kent Konseyleri günlük siyasetin ötesinde tüm sivil toplumun bir çatı altında biraraya geldiği, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına katkı amacı taşıyan, bu amaçla da Belediye ve diğer yerel yönetimlerle sivil toplum örgütleri arasında köprü görevi gören yapılardır.

Kent Konseyleri Belediye Yönetimine bir rakip ya da günlük siyaset yeri değildir. Kişisel ego tatmin yeri ya da ele geçirilecek kale hiç değildir.

Bu nedenle kentin tüm önemli paydaşlarını temsil edebilmek amacıyla aday listemizi hazırlarken Belediye Meclisi’nde grubu bulunan 4 partiye, Sanayi Odası, Esnaf Odası, Maden İşçileri Sendikası gibi Kent Konseyinde mutlaka temsil edilmesi gereken paydaşlara listemize temsilci vermeleri için teklifte bulundum. Kendilerinden bu teklifimize dönüş bekliyorum.

Aday olmayı düşünen diğer arkadaşlardan da ricam sağcı-solcu, yerli-yabancı gibi ucuz siyaset oyunlarından uzak bir seçim yaklaşımı sergilemeleridir. Zonguldak bu ucuz yaklaşımdan çok çekti ve çekmeye de devam etmektedir.

Son olarak tekrar etmek isterim ki Cuma günü kazansak da kaybetsek de benim için son Kent Konseyi seçimi olacaktır. Amacım kentime karşı üstüme düşen sorumluluğu yerine getirmektir”