Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı, 14. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tenis Kortunda gerçekleşen kongrede

Mütevelli Heyeti yeni Başkanını seçti

Konuyla ilgili yapılan duyuruda;

“Vakfımızın 14. Olağan Genel Kurulu 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 12.30’da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuzun en önemli gündem maddesi olan İktisadi İşletme Kurulmasının tartışılarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve 21 kişilik Mütevelli Heyet’imizin 7 üyesinin, Denetleme Kurulumuzun da 3 üyesinin yenilenmesi için seçim yapılmıştır.

Bu çerçevede:

1. Genel Kurulumuz Vakfımız çatısı altında bir iktisadi işletme kurulması konusunun tartışılarak oylanması sonucu: önümüzdeki dönem oluşacak Yönetim Kurulu, bu konuda hazırlayacağı raporun Mütevelli Heyet gündemine de getirilerek tartışılması ve oylanması neticesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda yetkilendirilmiştir.

2. 21 Kişilik Mütevelli Heyet’in 1/3 üyesi için yapılan oylama sonucu: Kürşat Coşgun, Üzeyir Karahasanoğlu, Ece Bakioğlu, Alaaddin Kara, Serhan Çınar, Eylem Kabarık ve Dr. Kemal Yurtbay Mütevelli Heyet asil üyeliklerine seçilmişlerdir.

Vakıflar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Vakıf Senedimizde yer alan amir hükümler uyarınca, Genel Kurul sonrası oluşan Mütevelli Heyet, 29 Haziran 2021 günü yaptığı toplantı sonucunda hem Mütevelli Heyet Başkan ve Yardımcılığı hem de Yönetim Kurulu’muzun 7 asil üyesinin seçimini gerçekleştirmiş; ayrıca İktisadi işletme kurulması konusunu da gündemine almıştır.

Bu çerçevede;

1. Mütevelli Heyet Başkan ve Yardımcılığı için yapılan oylama sonucunda Ece Bakioğlu Mütevelli Heyet Başkanlığına, Yunus Aykut KIRBIYIK Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılıklarına seçilmiştir.

2. Yönetim Kurulu için yapılan oylama sonucunda ise, bir dönem önce olduğu gibi, Kürşat Coşgun, Serap Özer, Üzeyir Karahasanoğlu, Özgür Erkal, Alaaddin Kara, Engin Çöl ve Zeynep Ebru Yıldızber Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

3. Genel Kurulda alınan İktisadi İşletme Kurulması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi ile ilgili gündemin tartışmaya açılması ve üyelerin görüşlerinin alınmasından sonra yeni oluşacak Yönetim Kurulu’nun en geç yıl sonuna kadar piyasa koşulları, Vakfın ekonomik olanakları ve geleceğe ilişkin ayrıntılı perspektif içeren bir raporun hazırlanarak Mütevelli Heyet gündemine getirilmesi ve tartışılarak oylanması sonucu gerekli işlem ifası konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Tüm bu gelişmeler akabinde ise yeni oluşan Yönetim Kurulumuzun 30/06/2021 günü yaptığı toplantı sonucu 2021/8 sayılı kararları ile

Kürşat Coşgun (Vakıf Başkanı)

Serap Özer (Başkan Yardımcısı)

Özgür Erkal (Sayman)

Üzeyir Karahasanoğlu (Yazman)

Zeynep Ebru Yıldızber, Alaaddin Kara ve Engin Çöl (Yönetim Kurulu Üyeleri)

Şeklinde görev dağılımı yapmış ve ayrıca Yunus Aykut Kırbıyık’ın tüm mali iş ve işlemlerle ilgili yetki belgesinin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde geleceğe dair umutlarımızın, yılgınlığa düşmeden devam etmesi dileği ile sağlıklı ve aydınlık günler dileriz.

Ece Bakioğlu – Mütevelli Heyet Başkanı

Kürşat Coşgun – Yönetim Kurulu Başkanı