Zonguldak Valiliği Kriz Merkezi Toplantı Salonunda Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.


Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada ormanlık sahalarda yangın çıkmaması için bir dizi karar aldı. Alınan karar doğrultusunda 1 Eylül 2021 tarihine kadar ormanlara giriş-çıkış yasaklandı. Akdeniz’deki yangınlarla mücadele kapsamında Zonguldak’tan da 6 arazoz ve 2 ilk müdahale aracı 36 personel bölgeye sevk edildi.

Alınan kararlar şöyle;

1-Oluşan kurak hava şartlarında orman yangınlarının artması söz konusu olacağından muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla resmi izinli piknik mesire yerleri, tabiat parkları gibi alanlar ile yetkili kişiler, orman köylerinde yaşayanlar ve ormancılık faaliyetlerinde çalışanlar dışında orman alanlarına giriş – çıkışlar Orman Bölge Müdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi kapsamında 31.07.2021 tarihinden itibaren 01.09.2021 tarihine kadar yasaklanmıştır. 

2-Giriş–çıkış yasağının uygulaması ve kontrolü, Zonguldak Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır.

3- Başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından tescilli piknik ve mesire yerleri dışında, orman alanlarında piknik yapılmaması ve bu alanlara giriş-çıkışa müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşların bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır.

4- Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına hassas yerlere orman yangınlarına karşı duyarlılığın arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması sağlanacaktır.

5- Ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip olası yangın tehlikesi oluşması muhtemel durumlarda acil tedbirler alınacaktır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

6- Ormanlara 4 Km. mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ateşi, piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı yapılan kutlamalarda, havai fişek, dilek balonu benzeri yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyecektir.

7- Zonguldak İlimizdeki orman işletme müdürlükleri köy muhtarları ile sürekli irtibat halinde olacak, 22.04.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararındaki hususların muhtarlarımızca vatandaşlarımıza hatırlatılması sağlanacaktır. Köy muhtarlarımızca çoban ateşi, anız ateşi ile bağ ve bahçelerde temizlik ve benzeri amaçla herhangi bir ateş yakılmaması hususunda cami hoparlörlerinden duyuru yapılması sağlanacaktır.

8- Zonguldak İlimizdeki belediyelerce vatandaşlarımıza hoparlörlerinden belli aralıklarla yangına duyarlı olunmasına yönelik duyurular yapılacaktır. İhtiyaç halinde yangın söndürülmesi için arazöz, vidanjör, su tankı gibi araçlarıyla söndürme ve soğutma çalışmalarına yardımcı olacaklardır.

9- İl Müftülüğünce, ilimiz sınırları içindeki camilerde vaaz veya konuşmalarda orman yangınları hususunun vatandaşlarımıza anlatılması sağlanacak, vatandaşların duyarlılığı, bilgisi ve yangın söndürme duyguları ile ormanın yararları ve orman sevgisinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

10- Olası yangın durumunda, yangının seyir ve vahametine göre İl Özel İdaresi, DSİ, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Belediyeler ile gerektiğinde askeri birlikler ve diğer kurum ve kuruluşlardan personel, araç- gereç ve iş makinesi takviyesi sağlanacaktır.  

11- Orman yangınının yerleşim birimlerine sirayet etmesi tehlikesinin ortaya çıkması durumunda köy ve mahalle muhtarları tarafından emniyetli toplanma merkezlerinin oluşturulacak, yerleşim yerlerinin tahliyesi gibi konularda yetkililerle derhal temasa geçerek gerekli tedbirler alınacaktır.

13- Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından orman yangını riski hakkında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin anlık olarak bilgilendirilme yapılacaktır.

         14- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

         15-Halen belediyelerimizce vahşi depolama alanı olarak kullanılan ormana bitişik çöplüklerde muhtemel yangınların ormana sıçramasını önlemek amacıyla mevcut çöp yığınları içeri doğru iş makineleriyle itilerek yanıcı madde bulunmayan yangın koruma bandı oluşması sağlanacaktır.

16-İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce orman yangınlarına sebebiyet verilmemesi için tüm çiftçilerimize anız, bahçe temizliği gibi nedenlerle ateş yakılmamasının hatırlatılması sağlanacaktır.

17-Enerji nakil ve doğalgaz iletim hatlarından kaynaklı yangınları önlemek amacıyla Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ve Akmercan Batıkargaz Doğalgaz tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

18-Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kaymakamlıklar koordinesinde İl, İlçe ve Belde Belediyelerince iş bu karar gereği ormanlık alanlara giriş- çıkış yasağı hakkında bilgilendirme yapılması kararları alınmıştır.31.07.2021