KESK’e Bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kuruluşunun 25.Yılını kutluyor.SES Zonguldak Şube Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Dün olduğu gibi bugün de İş, ücret ve işyeri güvencesi ile eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilde sağlık hizmeti için mücadele etmenin yanında emek, barış ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz“diye ifade ettiler

KESK’e Bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kuruluşunun 25.Yılını kutluyor.SES Zonguldak Şube Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında; “Ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalara, hak gasplarına, insan hakları ihlaller[1]ine, çalışma koşullarımızın kötüleştirilmesine ve halkın sağlık hakkına ulaşımındaki engellere karşı mücadeleden bir adım bile geri atmadan yolumuzda yürümeye devam ediyoruz”denildi

KESK’e Bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kuruluşunun 25.Yılını kutluyor. SES Zonguldak Şube Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı basın açıklaması yaptı. Açıklamada özetle şu görüşler dile getirildi;

“Sermayenin krizine çözüm olarak üretilmiş olan neoliberal politikalar sonucunda başta sağlık ve sosyal hizmetler olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmaya, iş güvencesinden yoksunluğun, esnek ve kuralsız çalışma biçiminin asıl çalışma biçimine dönüştürülmeye çalışıldığı dönemde bu saldırılara yanıt olarak kamu hizmetinin sunulduğu her yerde sendikalar kurulmaya başlandığında, 80’li yılların sonu idi.

12 Eylül’ün her türlü baskı ve sindirme politikalarının karşısında “hak verilmez, alınır” şiarı ile yola çıkan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen isimli sendikalarını kurdu. Bu yolculuk, baskı, sürgün ve gözaltı ile sendikalarımızın kapısına mühür vurularak, faili meçhul, aslında faili belli cinayetlerle engellenmeye çalışılsa da sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kararlıydı, bir adım bile geri adım atmadan her türlü engeli aşarak mücadeleye devam etti. Bu katliamlar sonucunda kaybettiğimiz ve kalbimize gömdüğümüz onur üyelerimiz Ayşenur Şimşek, Necati Aydın, Behçet Aysan olmak üzere onlarca sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin ayak izlerine basarak mücadelemiz daha kararlı ve anılarına bağlı kalarak yürümeye devam ediyoruz.

Tarih 1 Ağustos 1996’yı gösteriyordu.

Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen, 1 Ağustos tarihinde Ankara’da gerçekleşen genel kurulda sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin SES’ini (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) kurdular.

Tarih 1 Ağustos 2021’i gösterdiğinde Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, tüm dünyada sağlık ve sosyal hizmet alanındaki piyasalaştırma ve özelleştirme uygulamalarının yıkıcılığını ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliğini tartıştırır olmuştur.

Önümüzdeki dönem AKP iktidarının faşizan uygula[1]malarının karşısında mücadele yürütmenin yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet alanının yeniden inşasına katkı sunacak tartışmaları ve örgütlenmeyi yürütmek ve kuruluş sürecinin meşru, fiili ve mücadeleci çizgisini bugüne uyarlayarak yolumuzda yürümeye devam etmeliyiz.

Sağlıkta artarak devam eden şiddete karşı etkili önlemlerin alınması, Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, fiili hizmet süresi zammının emek ve meslek örgütlerinin talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, ek ödeme ve döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, KHK ile ihraç edilmiş sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin derhal işlerine geri döndürülmesi ve güvenlik soruşturması vb. OHAL uygulamalarına son verilmesi, İçin SES’imize, SES’imizin de sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin kararlılığına, mücadelesine ve dayanışmasına daha çok ihtiyacı var.

Dün olduğu gibi bugün de İş, ücret ve işyeri güvencesi ile eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilde sağlık hizmeti için mücadele etmenin yanında emek, barış ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinden aldığımız güçle;

Ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalara, hak gasplarına, insan hakları ihlallerine, çalışma koşullarımızın kötüleşmesine ve halkın sağlık hakkına ulaşımındaki engellere karşı mücadeleden bir adım bile geri atmadan yolumuzda yürümeye devam ediyoruz