KESK’e Bağlı Tüm Bel-Sen Yerel yönetimlerin önemli bir hizmet alanı olan Zabıta günü nedeniyle basın açıklaması yaptı

Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş, yaptığı basın açıklamasında; “Zabıtaların yaşadıkları sorunlar hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükumetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri birikerek adeta kangrenleşmiştir. Söz konusu bu sorunların bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanırken, bir bölümü de her yerelin kendi özgül koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanmaktadır”dedi

Sefertaş;“Yaşadığımız kentlerin yaşanabilir mekanlar olması için gece gündüz demeden özveriye çalışan zabıta emekçilerinin haftası kutlu olsun.

Birçok kentte törenlerle kutlanan bu haftada zabıtalar bir kez daha seslerini duyurmaya çalışıyor. Sendikamız da zabıta emekçilerinin sorunlarını, işkolundaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve her zeminde gündem yapıyor. Ancak maalesef sorunlara henüz çözüm bulunabilmiş değil.

Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla diğer kamu çalışanlarından farklı olarak birçok zorluğa göğüs gererek, geceli gündüzlü, uzun süreli çalışmak zorunda kalan, zabıta emekçileri gerçek emeklerinin çok altında maaş almaktadırlar.

Zabıtaların yaşadıkları sorunlar hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükumetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri birikerek adeta kangrenleşmiştir. Söz konusu bu sorunların bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanırken, bir bölümü de her yerelin kendi özgül koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanmaktadır.

Çalıştıkları kentte imardan çevre sağlığına, sağlıktan kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne varana kadar atmışın üzerinde kanun ve yönetmelikle üzerine birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında saldırıya uğramakta, yaralanmakta, kimi zamanda yaşamlarını yitirmektedirler. Tüm bu işler yetmiyormuş gibi asli görevlerinin arasında yer almayan birçok işi yapmaları istenmektedir.

Üyesi olduğu sendikadan, siyasi görüşünden veya inançlarından dolayı kimi zaman belediye yönetimlerinin hışmına uğrayarak bütün bir gün ayakta bekletilmekte, mesaileri verilmemekte, çoğu resmi ve dini bayram tatillerinde tatil yapamamakla beraber izinleri dahi kullandırılmamaktadır.

Sendikamızın temel taleplerinden birisi halen 10 hizmet sınıfı olarak yapılan 657’deki sınıflandırmaya 11. Hizmet Sınıfı olarak “Zabıta Hizmetleri Sınıfı” oluşturulmasıdır. Bunun yanında fazla mesai sorunu zabıta arkadaşlarımızın yaşadığı önemli sorunlardan biridir. Yaptıkları işin gereği olarak sağlık ve hayat riski taşımaları onlara ek bir ödeme yapmayı gerekli kılmaktadır. Ağır yıpranmaya neden olan işler arasında sayılması gereken zabıtaların da fiili hizmet zammından yararlanmaları gerekiyor.

Biliyoruz ki zabıta emekçilerinin sorunları çözümsüz değildir, sorunların çözümüne yönelik yukarda sadece bir kaçını belirttiğimiz taleplerimizin gerçekleştirilmesi için örgütlü mücadelemiz devam edecektir.