KESK’e Bağlı Tarım Orkam Sen, Zonguldak Şube sekreteri ve aynı zamanda Veteriner Hekim olan Çağrı Alkaş, Zonguldak Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Gelişmiş ülkelerde bağımsız Veteriner otoritesi tarafından yürütülen, Veteriner Sağlık sınıfı hizmetlerine maalesef ülkemizde yeteri kadar değer verilmiyor”diye ifade etti

Açıklamaya Şube Başkanı Erkut Alacalı’nın yanısıra KESK’e bağlı sendikaların şube başkanlarının yanısıra TMMOB Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Çağlar Öztürk te hazır bulundu.

Tarım Orkam Sen, Zonguldak Şube sekreteri ve aynı zamanda Veteriner Hekim olan Çağrı Alkaş, açıklamasında , “Veteriner sağlık sınıfı çalışanları; personel, malzeme, donanım, iş gücü ve benzeri yetersiz şartlarda hayvan hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele etmeye çalışmaktadır. Meslek mensubu çalışanları saha çalışmalarına giderken yolda trafik kazası geçirmiş, boynuz ya da tekme vb.travmalara maruz kalmış kaburgaları, ayakları, bacakları kırılmış ve hatta ölümle sonuçlanan iş kazaları meydana gelmiştir. Zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) hayvan hastalıkları ile mücadele, Bulaşıcı Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, Gıda güvenliğinin sağlanması ve bunlarla bağlantılı olarak Halk Sağlığının korunması acısından Veteriner Sağlık Hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir. Tıbbi önemi olan Zoonoz hastalıkların sayısının 200’den fazla olduğu bilinmektedir.

Gelişmiş ülkelerde bağımsız Veteriner otoritesi tarafından yürütülen, Veteriner Sağlık sınıfı hizmetlerine maalesef ülkemizde yeteri kadar değer verilmiyor. Bu olumsuz şartlara ilave olarak Veteriner Hekimlerin almış oldukları fiili hizmet zammı 2008 yılında ellerinden alınmıştır. 2018 yılında TBMM’de kabul edilen torba yasada sağlık çalışanlarına 2 ay fiili hizmet süresi verilmiş ve emekli maaşlarına bin 500 ile 2 bin TL iyileştirme yapılmıştır. Veteriner Hekimlerin 2008 yılında haksız bir uygulama ile ellerinden alınan 2 aylık fiili hizmet zammı ve özlük hakları bu torba yasada yer almamıştır. Halk arasında tam gün yasası olarak bilinen yasa ile sağlık sınıfı meslek mensuplarına kısıtlamalar getirilirken, Veteriner Hekimler sağlık sınıfı olarak kabul edilmiştir. Fakat sağlık sınıfı çalışanlarına verilen fiili hizmet tazminatını düzenleyen torba yasada Veteriner Hekimler sağlık sınıfı dışı sayılarak hak kaybına uğratılmıştır.

Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dâhil olmak üzere 5 bin lira… Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor” şeklinde olmuş ne var ki kanunen sağlık sınıfına dahil olmalarına rağmen Veteriner Hekimler bir kez daha hekim sayılmamış yeni bir mağduriyetin yolu açılmıştır.

Beşeri tıp ile veteriner tıpını birlikte ele alma anlayışının öne çıktığı ve bunun bir çok ülkenin sağlık politikası haline gelmeye başladığı koşullarda Hükümetin tam tersi yönde hareket ederek iki alanı biri-birinden daha çok ayrıştırarak uzaklaştırması çağdışı bir anlayışın ürünüdür. Bu anlayış SARS, MERS ve Covid 19 pandemisini doğuran anlayıştır; bu anlayışta ısrar etmek gelecekte halk sağlığı yönünden yeni ve ciddi problemlerle yüz yüze kalacağımız anlamı taşır.

Kamuda Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı yeniden kurulmalı; sağlık sınıfına dahil çalışanlar arasındaki her türlü ayrımcılığa son verilmedir. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yeniden tanınan filli hizmet zammı Veteriner sağlık sınıfı çalışanlarına da tanınmalıdır. Ek gösterge konusunda beşeride çalışan hekimlere tanınacak olan haklar veteriner hekimlere de tanınmalıdır. Sendikamız Tarım Orkam-Sen kamuda çalışan veteriner sağlık çalışanlarının hakları için mücadelesini her alanda yükselterek sürdürecektir. Haksızlıkların giderilmesi ve yeni mağduriyetlerin önüne geçilmesi için veteriner hekim meslek örgütleri ile sağlık meslek örgütlerini ortak tutum almaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz”