Kamu Emekçileri Konfederasyonu Zonguldak Şubeler Platformu İmza kampanyası başlattı.

Gazipaşa Caddesinde açılan stant da başlatılan imza kampanyasına, KESK Dönem sözcüsü Tüm Bel Sen Şube Başkanı İsmail Sefertas, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk, ADD Başkanı Nazan Papila, KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

KESK Dönem Sözcüsü İsmail Sefertas yaptığı açıklamada, “Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV’nin sıfırlanmasını,Her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasın” diyerek şunları söyledi:

“Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini, kamu hizmetlerine bütçeden ayrılan payın artırılmasını,Mali kayıplarımızın; gerçek hayat pahalılığı ve yoksulluk sınırında yaşanan artış temel alınarak telafi edilmesini,Omuzlarımıza yıkılan vergi yükünün hafifletilmesini, gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini, tüketimden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını,Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV’nin sıfırlanmasını,Her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını,Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasınıToplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini, ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanmasını istiyoruz”

Yapılan konuşmanın ardından katılanlara imza kampanyasına katılırken, vatandaşlara da broşürler dağıtıldı.