Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, kent planlamasının ardından Zonguldak’ı kurtaracak ekonomi planlarını da açıkladı. Kutoğlu, açıklamasında, “Değerli Zonguldaklılar,

Yürütme Kurulu olarak altı aylık süreçte paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmelere dair ilk olarak “Kent Planlaması” konusundaki genel uzlaşı gören konuları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise sırayla kent ekonomisine yönelik ulaştığımız bilgileri bulguları paylaşmak istiyoruz.

Bilindiği üzere dünya yeni bir ekonomik dönüşümün eşiğinde bulunmaktadır. Zonguldak İli olarak bu dönüşümü iyi okuyup anlamalı ve bu doğrultuda mevcut ekonomimizi çeşitlendirmeliyiz. Aksi takdirde 1980’lerden sonra yaşadığımız ve hala atlatamadığımız travma daha da derinleşerek devam edecektir. Bu bağlamda, potansiyel taşıyan ama bugüne kadar yeterince değerince değerlendiremediğimiz alanlardan bir Turizmdir.

Turizm konusuyla ilgili taraflarla yaptığımız görüşmelerde ulaştığımız hususlar şu şekildedir:

Türkiye’de her ilin kendine özgü bir turizm potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyeli iyi kullanan iller olduğu gibi henüz potansiyeline kullanamayan çok sayıda ilimiz bulunmaktadır. Maalesef ki Zonguldak da bu illerin arasındadır. 00:11 / 01:32

Turizm dendiğinde doğa ve deniz anlaşılmamalıdır; kültür, tarih, sağlık, spor ve eğitim de bunun bir parçasıdır. Zonguldak’ın da esasen bu alanların tamamında belirli bir potansiyel taşımaktadır. Turizm esasen bir pazarlama stratejisidir, dolayısıyla doğru bir pazarlama stratejisi ile her destinasyonun turizm odağı haline getirilmesi mümkündür.

Nitekim son yıllarda Zonguldak Turizm Platformunun girişimleri ile Honest Travel şirketi Latin Amerika pazarında Anadolu Turları kapsamında bölgemizi de tur rotasına dahil etmiş ve son 1 yılda pandemi şartlarının turizm pazarlamasını çok olumsuz etkilemesine rağmen 570 Latin Amerikalı turisti bölgemize getirmiştir. Şirket gelecek perspektifinde 2 yıllık pazarlama çalışmasıyla yılda 10 bin turisti bölgeye getirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca yine yapılan bu çalışmalarla, iç turizm faaliyetlerinde bulunan bir çok seyahat acentası kentimize turist grubu getirmeye başlamıştır. Bu turlar kapsamında Zonguldak’a gelen turistler, Gökgöl Mağarasını ve Maden Müzesini gezdikten sonra bir gece bölgemizde geçirdikten sonra tur programı kapsamında şehrimizden ayrılmaktadırlar. Turizmden beklenen faydanın sağlanabilmesi için bu kalış süresinin arttırılması gereklidir.

Kentte turistlere cazip gelecek atraksiyonların arttırılması halinde turistlerin daha uzun süre kalmasının sağlanabilmesi mümkündür. Bu kapsamda dünyada bilinen tek örneği olan madenci korosunun turist ziyaretlerine programlı biletli konserler vermesi, Kadıoğlu mozaiklerinin geziye hazır hale getirilmesi ve büyük bir turistik potansiyeli olduğuna inandığımız TİOS Antik kentinin kazısının hızlandırılarak çekim noktası haline getirilmesinin faydalı olacaktır. Ayrıca, kentteki endüstri mirasının elden geçirilerek hikayeleriyle birlikte turizme kazandırılması cazibeyi daha da arttıracaktır. Bunlar yapıldığı takdirde, etkili bir lobi faaliyetiyle, büyük ilgi gören Doğu Ekspersinin başlangıç noktasının Zonguldak’a çekilmesi, İstanbuldan yolcu gemisiyle bağlantılı olarak turun Zonguldak’tan başlatılması da ilerisi için düşünülebilecek hususlardan biridir.

İl geneli ormanlarla çevrili bulunmasına rağmen henüz dikkate değer bir orman içi konaklama tesisi bulunmamaktadır. Kızılcapınar baraj gölü Doğu Karadeniz’deki benzerleriyle yarışır bir güzelliktedir. Üniversitenin varlığı sayesinde, Eğitim ve Sağlık turizmi de göz önünde bulundurulması gereken durumlardır. Ancak bunun için ortak akılla gerçekleştirilecek ciddi bir stratejik planlamaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Tüm bu avantajlarına rağmen, kentin turizmde ilerleyebilmesi için hizmet sektöründeki kalitenin yükseltilmesi, konaklama tesis ve yatak sayısının arttırılması ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

İlklerin kenti Zonguldak’ın turizm alanında özgüveninin yükselmesi, kentin turizm farkındalığının arttırılması için karar vericilerin ve kanaat önderlerinin işbirliğine daha yoğun çaba göstermesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Saygılarımızla.”