CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı’nda 81 ilden gelen kadın yöneticilerle buluştu. Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı aynı zamanda MYK üyesi Merve Kır ve kadın yöneticiler de yer aldı.

Kır toplantı sonrası basına ilgilendirme yaptı.

“Partimizin kadın kolları olarak Atatürk’ün izinde, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde partimizi ilk seçimlerde iktidara taşıyan öncü güç, bizler olacağız. Ve İktidarımızda “Aile Destekleri Sigortası”yla kadınların, çocukların ve yoksul ailelerin sosyal haklarını güvence altına alacağız.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Aile Destekleri Sigortası Lansmanı’ndaki konuşmasındaki satır başları söyle:

“Her birimiz anayasanın öngördüğü kuralın yerine getirilmesi için çaba harcayacak. Ailenin temel direğinin kadın olduğunu bütün erkekler kabul eder. 

Milyonlarca işsizimiz var. Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkları toplayanların ağırlıklı olarak kadın olduğunu görüyoruz. 

Anayasa madde 49… ‘Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir’ diyor. İşsizsem çalışma hakkım var. Milyonlarca işssizin olduğu yerde bu hakkı insanlar nasıl kullanacak? 

Ve devam ediyor: ‘Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, işsizliği önlemye elverişli ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.’ Bu yapıldı mı? 

Muhatap olduğunuz kadın kardeşlerimize bunu kararlılıkla anlatacaksınız, haklarını anlatacaksınız. Sorunların nasıl çözüleceğini anlatacaksınız. 20 yıldır ülkeyi yöneten partinin ülkeyi hangi noktaya taşıdığını da anlatacaksınız.

Anayasanın verdiği her hakkın siyasal iktidar tarafından nasıl ellerinden alındığını anlatacaksınız.

Anayasa madde 60… ‘Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.’ Ama milyonların sosyal güvenliği yok. ‘Devlet gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar’ diyor.

Size Aile Destekleri Sigortasını anlatacağım. Soru ve yanıt şeklinde olacak.

Soru 1: Aile Destekleri Sigortası nedir?

Sosyal güvenlik bütün dünyanın konusudur. Uluslararası çalışma örgütü 9 sigorta dalını bütün ülkelerin uygulamasını istemiştir. Aile Destekleri Sigortası uygulanmıyor. Anayasa ve yasalar ihlal ediliyor. 

29 Temmuz 1971’de TBMM, 9 sigorta dalını hayata geçireceğine dair kanun çıkardı vee sözleşmeyi onayladı. Bu sigorta dalı uygulanmıyor. 

İşsizlik sigortası rahmetli Ecevit’in başbakanlığı döneminde çıktı. 

Bu sigorta dalı, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demek. Bu halka olmadığı için aile dramları yaşanıyor. O halkayı biz tamamlayacağız.

Soru 2: Aile Destekleri Sigortası kimleri kapsamaktadır?

Soru 3:  Aile Destekleri Sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek?

Hayır. Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. Ailenin durumuna, pozisyona bağlı olarak en az asgari ücret tutarında destek sağlanacak. Ailede engelli, yaşlı var mı, okula giden kaç çocuk var ona göre gelirleri belirlenecek. Bazı ailelere asgari ücret düzeyinde, bazı ailelere 2-3 katı yardım yapılacak.

Soru 4: Devlet kamuya eleman alırken bu sigortadan yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak mı?

Aile Destekleri Sigortası Yasası çıktığı zaman bu ailenin çocuklarına öncelik hakkı tanınacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalı olacak. Sürekli yardım almak değil çalışmak, kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz bu.

Soru 5: Aile Destekleri Sigortasını hangi kurum uygulayacak?

Yeni bir kurum kuracağız. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Sadece ailelere bakacak. Bütün yardımları bir elde toplayacağız. İnsan onuruna yakışır şekilde hayata geçireceğiz. Kendini bilmez politikacıların, insanların fakirleri sıraya dizip, yardım yapıp televizyona çekip kendi vicdanlarını rahatlatan uygulamalara son vereceğiz.

Yoksulluğun afişe edilmesini asla kabul etmeyiz. Bir toplumda yoksul varsa sorumlusu devleti yönetenlerdir.

Soru 6: Ailenin mali durumunu ve sosyal statüsünü kim belirleyecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sosyal güvenlik uzmanları ve sosyologlar belirleyecek bunu. Her bir aileyle temasa geçecekler. Aile Destekleri Sigortası’na bağlı uzmanların her bir ailenin sorununa kenetlenmesi ve bunu raporlaması gerekiyor.

Soru 7: Aile Destekleri Sigortası çıktığında engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşları alınca aylıkları kesilecek mi?

Kesilmeyecek aksine iyileştirilecek. ‘CHP’ye oy verirseniz yardımlar kesilir’ diyorlardı. Onlardan 2-3 kat yardım yaptık kimsenin de haberi olmadı.

Soru 8: Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki çocukların eğitim harcamaları karşılanacak mı?

Evet, çocuğun bütün harcamaları karşılanacak. Çocuk ücret ödemeden rahatlıkla kreşe bırakılabilecek. İlkokul, lise… Yurtta kalacaksa yurt verilecek. Bu eğitimde fırsat eşitliği demektir. Zenginin ve fakirin çocuğu aynı fırsatlardan yararlanabilmeli.

CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. 

Soru 9: Mevsimlik işçilerin barınmaları ve çocukların eğitimleri nasıl olacak?

Çoğumuzun aklına bile gelmez binlerce mevsimlik işçi var. İnsai koşulların tamamını hayata geçireceğiz. Çocuklarını eğitimle buluşturacağız. Karavanları olacak, orada kalacaklar, orada kalacaklar. Hiçbir çocuk eğitimsiz kalmayacak.

Soru 10: Yoksul olup tek başına yaşayan kişi de Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanacak mı? 

Evet. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Herkesin gelir güvencesi olacak. 

Bizim hedefimiz bu topraklarda hiç kimsenin gelirsiz, aç ve açıkta kalmamasıdır. 

Soru 11: Aile Destekleri Sigortası kapsamında yeni başlangıçlar fonu nedir?

Aile Destekleri Sigortası aileyi temel alan, asgari gelir güvencesi veren bir sigorta dalıdır. Diyelim ki geçinemediler, anlaşamadılar. Kadın 2 çocuğuyla baba evine gitti. Orada da rahat etmedi. Aile Destekleri Sigortası o kadına ev bulacak çocuklarıyla yaşamasını sağlayacak. Kimseye muhtaç ettirmeyeceğiz. Ev kirasının ödenmesi, eşya döşenmesi, çocuklara bakılması sigorta güvencesinde olacak. Yeni hayata başlarken çersizlikle değil, sokağa atılmış algısıyla değil sosyal devletin sahip çıktığı bir uygulama başlatacağız.  

Soru12: 1971’de uygulaması taahhüt edilen Aile Destekleri Sigortası bugüne kadar niçin uygulanmadı? 

Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil yönetmek istediler. Ben sana ekmek, makarna vereyim sen bana oy ver!

Biz, yoksullara yardım yaparken kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmayacağız. Soruna talibiz ve çözeceğiz.

Biz yoksulluğu idare etmek için değil, yoksulluğu tarihe gömmek için iktidar olmak istiyoruz. Bunu yapacağız.

Soru 13: Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki aileler sigorta primi ödeyecek mi?

Harcamaların tamamı devletin bütçesinden sağlanacak.

Bu ülkenin fakirleri de vergi veriyorlar. Ekmek alırken, sakız alırken vergi ödersiniz. Musluğu çevirince 4 çeşit, elektrik düğmesine basınca 5 çeşit vergi ödersiniz. Bir tek nefes aldığımız hava vergisiz. Fakir de vergi veriyor. Vergilerle desteklenmesi lazım.

Soru 14: Harcamaları karşılayacak kaynak var mı?

5’li çeteye gelince para var, fakir fukaraya gelince yok. Sosyal devleti savunuyoruz, sosyal devlet fakirin yanında olan devlettir. Biz gelirin eşit dağıtılmasından, huzurdan, üretimden yanayız. 

Bütçedeki kaynakların kullanımı siyasi tercihtir. Tercihi 5’li çeteden yana kullanıyorlar biz halktan yana kullanacağız. 

Soru 15: Vatandaş yoksulluğunun giderilmesini devletten isteyebilir mi?

Vatandaşın teba olarak kabul edildiği bir yönetimde vatandaş bunu talep edemez. Ama vatandaş yoksulsa vatandaşlık hukuku içinde benim yoksulluğumu gider deme hakkı vardır. Anayasa bu hakkı bütün vatandaşlarımıza vermiş durumda. Fakirlere yardım devletin, iktidarın lütfu değildir, sizin hakkınızdır. Yapılan her yardım, yardımı alan her kişinin hakkıdır. Devlet iş bulmak zorunda. Bulamıyorsan açlığa, ölüme, yoksulluğa terk edemezsin.

Cumhuriyeti kuranlar büyük insanlar. Savaş meydanlarından geldiler. 1921’de Çocuk Esirgeme Kurumu’nu kurdular. Binlerce çocuğumuz babasızdı. Gazi Mustafa Kemal cumhuriyeti kurarken ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ demişti. Aynı felsefeyi anlatacağız. Bu topraklarda hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. İnsanımızı sahiplenirken inancına, kimliğine, yaşam tarzına bakmayacağız. 

Biz politikayı yeni yapmıyoruz. Emekliye 2 maaşı bütün meydanlarda seslendirerek hayata geçirdik. Taşeron işçileri örgütledik, büyük ölçüde haklarını teslim ettik. 3600 ek göstergeyi yapacağız, yaptıracağız. 

Her birinizin tarihi sorumluluğu var. Yoksul ailelerle ilgilenmek, her eve girmek zorundasınız. 

Çok zor günlerden geçiyoruz. Önümüzdeki süreçte gıda krizi çıkacağını da çok iyi biliyorum. Ekmeğe yapılan zam bile Türkiye’nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Kimin ne yaptığı belli değil.

Asgari ücret belirlenecek. Bu yılın başında asgari ücret net 2825 TL idi. O günkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların  karşılığını versinler. Büyüme onların olsun. Yıl başındaki hakkı yıl sonunda da teslim etsinler.”

Huzurun dibine dinamit koydular, bunu değiştireceğiz. Her bir kadın kardeşimiz umudun, barışın elçisi olacak. Yolumuz aydınlık olsun. Geliyor gelmekte olan.”