• TÜKETİCİLERİN UCUZ ENERJİ HAKKI AYAKLAR ALTINDA!..
  • TÜKETİCİLER SOĞUĞA VE KARANLIĞA MAHKUM  EDİLDİ!..
  • YÜKSEK ENERJİ ZAMLARI TÜKETİCİ HAKLARI VE KAMU YARARINA AYKIRIDIR
  • DAR GELİRLİ HANELERE DEVLET ENERJİ DESTEĞİ VERMELİDİR
  • YÜKSEK ENERJİ ZAMLARI İLE ELEKTRİKTEKİ KADEME SINIRI İPTAL EDİLSİN VE TÜKETİCİ SOYGUNU SONLANDIRILSIN
  • ELEKTRİK VE DOĞALGAZDAKİ %18 KDV ORANI %1’E İNDİRİLSİN
  • İTHALATA DAYALI ENERJİ POLİTİKALARI SONLANDIRILMALIDIR
  • ÖZEL ENERJİ ŞİRKETLERİ KAMULAŞTIRILSIN
  • ENERJİ POLİTİKALARI KAMU YARARINA DEĞİŞTİRİLMELİDİR
  • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ POLİTİKALARI BELİRLEYİCİ OLMALIDIR
  • ENERJİ POLİTİKALARI TÜKETİCİ HAKLARINA UYGUN OLMALIDIR

Tüketici Hakları Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ali Topaloğlu; “Tüm tüketiciler adına ülke yönetimine çağrıda bulunuyoruz: yaşadığımız enerji sorunlarına ve pahalılığına ilişkin ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizin dikkate alınarak gereğinin ivedilikle gerçekleştirilmesini diliyor ve bekliyoruz.”

Açıklamada özetle şu görüşler dile getirildi, “Yeni yılın ilk uygulaması olarak devreye konulan yüksek elektrik, doğal gaz, akaryakıt zamlarıyla tüketiciler soyulacak, şirketler kazanacak. Tüketicilerin evrensel haklarından olan temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı kapsamında; ucuz enerjiye yani ucuz elektrik, ucuz doğal gaz ve ucuz akaryakıta erişim hakkı yüksek enerji zamlarıyla ayaklar altına alınmıştır.

Bu son elektrik zamları ile birlikte dört kişilik bir hanenin aylık ortalama 230 kilowat saat elektrik tüketimi için ödeyeceği bedel 211TL’den 371,50TL’ye yükselecektir. Yani, dört kişilik hanenin ortalama aylık elektrik tüketim bedeli %76 zamlanmıştır.

Özellikle de dar gelirli tüketiciler yüksek elektrik – doğal gaz zamları ve fiyatları nedeniyle ihtiyaçları kadar doğal gazı ve elektriği kullanamayacağından dolayı soğukta ve karanlıkta yaşamaya mahkûm edilmişlerdir.

Yüksek enerji zamları evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırıdır.

Bugünkü ekonomik koşullar dikkate alınarak, bilimsel olarak belirlenmiş yoksulluk sınırınınaltında geliri olan ve hiç geliri olmayan hanelere devlet yardımcı olmalıdır. Örneğin, aylık 230 kilowat saate kadar elektrik tüketen ve yaz aylarında aylık 30 m3’e kadar, kış aylarında ve soğuk mevsimlerde ise aylık 200 m3’e kadar doğal gaz kullanan söz konusu hanelerden herhangi bir elektrik ve doğal gaz ücreti alınmamalıdır. Hiç geliri olmayan hanelerin enerji gereksinimlerinin tamamı ise ücretsiz olmalıdır. Bu ücretler devlet tarafından karşılanmalıdır.

Tüketicilerin mağduriyetine ve soyulmasına neden olacak olan yüksek enerji zamları ile elektrikteki kademe sınırı  ivedilikle iptal edilmelidir ve tüketicilerin soyulmasına son verilmelidir.

Elektrik ve doğalgazdaki %18 KDV oranı %1’e indirilmelidir. Doğal gazdan alınan ÖTV ile elektrikten alınan enerji fonu kaldırılmalıdır.

Bugün Türkiye’de petrolün %90’dan fazlası ithal edilmektedir. Önemli miktarda akaryakıt ürünleri ithal edilmektedir. Doğal gazın %98’i ithal edilmektedir. Elektriğin %45-50’ye yakın bölümü ithal doğal gaz ve ithal kömürden üretilmektedir. Türkiye’nin en yüksek ithalat bedeli enerji ithalat bedelidir.   2020 yılında enerji ithalatına yaklaşık 29 milyar dolar ödenmiştir. Dolayısıyla ithalata dayalı enerji politikaları elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ürünlerinin pahalanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, ithalata dayalı enerji politikalarına son verilmelidir.

Türkiye’de elektriğin yüzde sekseni özel elektrik şirketleri tarafından üretilmektedir. Elektrik dağıtımının yüzde yüzü ise elektrik dağıtım şirketlerince yapılmaktadır.

Dolayısıyla özel elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin amaçları kar etmek olduğundan elektriğin fiyatı tüketicileri mağdur edecek düzeyde yükseltilmektedir. Aynı şekilde doğal gaz, petrol ve akaryakıt ürünlerinin ithalatı ve dağıtımı da özel şirketlerce yapıldığı için satış fiyatları yükseltilmektedir. Bu bakımdan, tüketicilerin enerjide mağdur edilmemesi için özel enerji şirketleri kamulaştırılmalıdır. 

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ürünleri temel bir üretim girdisidir. Dolayısıyla, bu üç temel girdiye yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeyin zamlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, özel enerji firmalarının tüketicileri mağdur etmemeleri ve enerjinin girdi olarak malların üretim ve maliyet bedelini yükseltmemesi için enerji politikaları kamu yararına göre değiştirilmelidir.

Enerjinin ucuzluğu için yerli kaynaklara dayalı enerji politikalarına ağırlık verilmelidir. Özellikle de ülkemizin güneşli ve önemli derecede rüzgârlı bir ülke olması nedeniyle elektrik üretiminin güneşe ve rüzgâra dayalı olarak yapılması belirleyici olmalıdır.

Tüketicilerin yeterli ve ucuz enerjiye erişimi, enerjinin üretimi sürecinde insana, çevreye ve doğaya zarar verilmemesi için enerji politikalarının bu yönüyle de tüketici haklarına uygun olması gerekmektedir.