Zonguldak Belediye Meclisi’nin 1 Ocak 2022’nin ilk toplantısı Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın Ankara’da bulunması nedeni ile Meclis üyesi Murat Uzun Başkanlığı’nda yapıldı. Gündemin en önemli tartışma konusu yine Maden Makinaları İmalat İşletmesine (MAKZON) Projesi konusu oldu.

Yine diyorum çünkü geçtiğimiz yılın (2021) İlk Meclisinin de ana günde[1]mi MAKZON idi.

Konu bir yıldır tartışılıyor. Benim kişisel düşünce olarak, MAKZON’un teknik-içerik-fayda vb. durumundan çok, planlanması düşünülen yer tartışmada. Konuya evet-yada red verenlerin belki de ortak noktası ise kap[1]samıyla ilgili aynı düşüncede olmaları.

CHP ve İYİ Parti’li meclis üyeleri daha çok şehrin neredeyse göbeğinde yer almasına itiraz ediyorlar. Önceki günkü Meclis’te Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Ankara’da olması nedeniyle (nedense kritik toplantılarda birinci yönetici genelde il dışında oluyor, bu da ayrı bir tartışma konusu) AKP’li Meclis Üyesi Murat Uzun Meclise Başkanlık yaptı.

Burada da etik olmayan kural uygulandı. Çünkü Murat Uzun aynı zamanda MAKZON Projesinin hayat geçmesi için kurulan Maden Makinaları Üreticileri Kooperatifi Üyesi, yani baştan meclis taraflı olarak yürütülmüş oldu.

MAKZON’un kapsamı derken, konuyla ilgili yaklaşık bir yıl önce Maden Makinaları Üreticileri Kooperatifi Üyelerinin TSO’da yaptığı tanıtım toplantısına katıldığımda da ve sonrasında gördüğüm Projenin içeriğine yönelik destekleyici ve yararlı olacağı yönünde kamuoyunda birçok konu tartışıldı, konuşuldu.

O açıdan konuyu ‘Yatırıma Evet’ diyenler ‘Hayır’ diyenlerden çok Bugün geldiğimiz noktada kentsel yaşamın gelişip sanayi üretimin yaygınlaşmasıyla hava, su ve toprak hızla kirletildiğini, gelişen teknolojiyle yeni kirleticiler ortaya çıktığını da dikkate alarak, kirliliğin boyutlarını düşünmeliyiz.

 İlk sanayi devrimi 18. yüzyılda, ikinci sanayi devrimi ise neredeyse iki yüzyıl sonra, 20. Yüzyılın başlarında gerçekleşti. Üçüncüsü ise sadece bundan yarım yüzyıl sonra gerçekleşti. 21. Yüzyılın ilk on yılı içinde de 4. Sanayi devrimini yaşamaya başladık. 4. Sanayi Devriminin temel felsefe[1]si; endüstriyel üretim süreçlerinde insan faktörünü mümkün olan en aza düşürmek, üretimi otonom hale getirmek, hatasız, mükemmelleştirilmiş bir üretim sistemi oluşturmaktır.

İlk sanayi devrimi 18. yüzyılda, ikinci sanayi devrimi ise neredeyse iki yüzyıl sonra, 20. Yüzyılın başlarında gerçekleşti. Üçüncüsü ise sadece bundan yarım yüzyıl sonra gerçekleşti. 21. Yüzyılın ilk on yılı içinde de 4. Sanayi devrimini yaşamaya başladık. 4. Sanayi Devriminin temel felsefesi; endüstriyel üretim süreçlerinde insan faktörünü mümkün olan en aza düşürmek, üretimi otonom hale getirmek, hatasız, mükemmelleştirilmiş bir üretim sistemi oluşturmaktır.

Doğal olarak bu süreç bizim kentimizi de derinden etkileyecek. Bu nedenle dünyadaki bu yeni sürece yönelik yatırım-istihdam yapmak isteyenlerin çağa uygun adım atmasında ne sakınca olabilir.4. Sanayi devriminde de bazı iş kolları ortadan kalkacak, yeni iş kolları ortaya çıkacaktır. Bu yeni iş kolları genellikle yüksek nitelikli emeğe ihtiyaç duyacaktır , düşüncesindeyim.

Gerçekleşen Belediye Meclis öncesi Meclis üyesi Turgut Aydın kamuoyuna, “Köprüden Önce Son Çıkış” başlığı ile çekingenlerini, itirazını yaptı ve , “Sakın yatırım engelleniyor diye demogoji yapmayın” dedi ve ekledi. “İtiraz edenlerden biri olarak, yapılmış olan bu plan değişikliğinin, 3213 sayılı Maden Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinin birçok maddesine göre aykırı olduğunu yasaları aykırı olarak imar plan değişikli yapılamayacağını belirten itirazımı Belediyemize ilettim. – İtirazımın tamamına yakını yasalara aykırılık üzerinedir. – Bu konunun uzmanları, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşlarının itirazlarını dikkate alın. – Yasalar beni, Sayın Valiyi, Sayın Belediye Başkanını, Sayın Meclis üyelerini, görevi ve unvanı ne olursa olsun her kişiyi ve kuruluşları bağlar, bu nedenle bana göre diye bir cümleyle başlamak, yasaları bilmemek, yasaları yok saymak bunu yapanları sorumluluktan kurtarmaz”diye ifade etti.

Turgut Aydın’ın meclisteki konuşması da bu konunun burada bitmediğini, mahkeme sürecini işaret etti. Gelin geleceğimize ışık tutup, kentimizi katletmeyelim. Yaşanabilir Zonguldak’ı birlikte yaratalım..

Yıkım sırası Yayla İlköğretime mi geldi?

Geçtiğimiz hafta gazeteciler olarak Zonguldak Merkez İlçe/ Tepebaşı’nda milyonlarca lira harcanarak ‘Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ diye yapılan bir okul binasını gündeme taşıdık. Ortaya çıkan durumdan anlaşılıyorki, Kızmeslek Lisesi’ni yıkmaya kafasına koyan zihniyet sessiz sedasız bu okulu yaptırmış. Kızmeslek Lisesi yıkılacak oradaki öğrencilerde buraya yerleşecek.

Körün taşı ya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na takıldı.

Yani anlayacağınız oyun bozuldu.

Şimdi kel göründüğü için ne yapalımı düşünüyorlar.

Akla ilk gelen, basında kamuoyu oluşmasında yardımcı olur.

Yayla’nın Ortaokul kısmını alalım.

Sonra hepsini sonra, sonrasını söylemeye gerek yok.

Sağlıcakla kalın