Zonguldak Millieğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’ın Twetter’den  Velilere çağrı yaparak, din Ahlak ve Değerler alanında derslere çağrı yapması KESK’e Bağlı Eğitim-Sen Zonguldak Şubesinin tepkisine neden oldu.

Eğitim-Sen tarafından yapılan basın açıklamasında; ““Her Türlü Siyasal Ve İdeolojik Yönlendirmenin  Karşısında Duracağız” denildi.

Eğitim-Sen basına yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2022- 2023 Eğitim-Öğretim yılı için seçmeli ders tercihi dönemi 04 Ocak Pazartesi günü başladı; 21 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Seçmeli ders takvimi işlemeye devam ederken öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre belirlenmesi gereken seçmeli dersler eğitimin siyasal iktidara göre düzenlenmesi arzusuyla bir müdahale alanına dönüştürülmüş durumda.

“Bazı Derslerin ‘Zorunlu Seçmeli’ Hale Getirilmek İstenmesi Kabul Edilemez”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve il Milli Eğitim Müdürlükleri, seçmeli dersleri eşit koşullarda tanıtması gerekirken lise seviyesinde kırk, ortaokul seviyesinde yirmi civarında seçmeli ders olduğunu görmezden gelerek hummalı bir çalışmayla “din, ahlak ve değerler” adı altında verilen tamamı Sünni inanç kapsamlı üç dini dersi seçtirmeyi hedefliyor.

Seçmeli ders seçimi okullarda öğrenci, veli ve çoğu zaman norm kadrolara bağlı olarak belirlenirken Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapması gereken iş tüm bu seçmeli dersleri verecek öğretmenleri atamak, öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre eğitim alacakları kadroları oluşturmaktır. Okullardan yükselen ses çok net! Öğrenciler daha fazla din dersi görmek istemiyor. Öğrenciler resim, müzik, beden eğitimi gibi aktif katılım sağlayacakları dersleri seçmek istiyor, seçemiyor çünkü okullarda ya müzik öğretmeni ya resim öğretmeni yok; haftada iki saat olan beden eğitimi çoğu okulda seçmeli.

Öğrencilerin taleplerini; bedensel, psikososyal, kültürel gelişimlerini görmezden gelen sistem her geçen yıl daha fazla öğrencinin örgün eğitimden koparak ucuz iş gücüne dönüşmesine neden oluyor.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bir kez daha sesleniyoruz:  Öğrencilerin iradesini ipotek altına alan uygulamalardan vazgeçin, seçmeli derslerin belirlenmesini, öğrencilerin özgür iradesine bırakın! Dersleri öğrencilerimiz için ‘zorunlu seçmeli’ hale getirme takıntısından kurtulun.

“Her Türlü Siyasal Ve İdeolojik Yönlendirmenin  Karşısında Duracağız”

Seçmeli dersler, öğrencilerin hayata hazırlanması, demokrasi kültürünü özümsemesi, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarması açısından son derece önemlidir.

Seçmeli derslerin okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olması, ayrıca bilişsel (bilgi, beceri), duyuşsal (ilgi, tutum) ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması gerekmektedir. Bütün bu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre hareket eden eğitim yöneticileri suç işlemektedir.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Züleyha Aldoğan’ın 12 Ocak tarihinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Sünni inanç kapsamlı üç dini dersi işaret eden tanıtımını “Ortaokul ve liselerimizde okul idarelerimize seçmek istediğiniz derslerin bilgisini vermeyi unutmayınız” şeklinde paylaşması bu ideolojik tavrın sürdürücüsü olmasının yanında branşlara göre öğretmenleri ayrıştıracak bir hamledir de. Milli Eğitim Bakanlığı sadece Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden oluşmaz,

Öğretmen kadrolarını da sadece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri oluşturmaz. Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’ın tüm öğretmen ve branşlara eşit mesafede durması bulunduğu konumun getirdiği bir zorunluluktur.

Bir kez daha söylüyoruz: Seçmeli dersler iktidarın ideolojilerini yayma aracı değil, öğrencilerin gelişim aracıdır.

Biz Eğitim Sen olarak seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin  karşısında duracağımızın bilinmesini istiyoruz.