Bülent Ecevit Üniversitesi, Tahir Karauğuz Konferans Salonunda 22 Şubat Salı günü “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması” Projesi Farkındalık Çalıştayı, maden mühendisliği öğretim elemanları ve Maden Sanayii İşverenler Sendikasının işbirliği ile yapıldı.

Üniversitenin paydaşı olduğu, Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında, yer altı kömür madenlerinin yanma testlerinin ve analizlerinin tümü üniversitemiz mühendislik fakültesi maden mühendisliği tarafından yapılmaktadır.

Kömürün kendiliğinden yanma konusunda kesişme noktası sıcaklık yöntemiyle gerçekleştirilen deneyler için ülkemizde bulunan iki laboratuvardan birine sahip olan maden mühendisliği bölümü bu bağlamda projenin önemli bir paydaşıdır.

Üniversitemizden yoğun katılımın olduğu çalıştayda “yeraltı kömür madenlerinde kendiliğinden yanabilirlik” konusu derinlemesine tartışıldı, konuya ilişkin bilimsel görüş alışverişleri yapıldı.