Emeğin Başkenti’nde yazılı sözlü basının tarihleri çok eskilere gidiyor. Bir anlamada emekle özgürlüklerle çok iç içe.

Bu nedenle her ne kadar ‘günümüzde şu kadar basın yayın kuruluşu var’ olumsuzundan ifade edilse de kentin bugünlere gelişinde, kimlik alışında, fikir özgürlüğü ve bir arada yaşama duygusunda basının çok önemli rolü olduğunu biliyoruz.

Önümüzdeki hafta ve günlerde Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD)’nin kongresi gerçekleştirilecek.

Bu kez iki adaylı bir kongreye gidileceği neredeyse netleşti. Birleştirici tek aday da anlaşılamaz ise, bu durumun sonuçlarını ilerleyen zamanda göreceğiz.

Susma olarak, iki adaylı kongre ye bir öneri getiriyoruz.

Mesleğin genel olarak zorluklarının yanında yaşanan dejenerasyonu da göz önüne alarak. Kazanan ekip, bir etik kurul oluştursun. Bu etik Kurul içinde, (Üniversiteden bir iletişimci, Baro’dan bir Hukukçu, Tüketici Haklarından bir temsilci, Yazım alanından bir edebiyatçı, Bir de kadın temsilci)’den oluşan bir tavsiye kurulu.

Her ne kadar Meslek örgütü desek de, başkan ve üyeleri patronaj ilişkisi içinden, ya da direk gazete sahipliği üzerinden geldiği için, gelişen olaylarda tutum almak, kınamak, açıklama yapmak konularında ortak kararda zorlandıklarını yaşadık gördük.

İşte bu ‘Etik Kurulu’nun değerlendirmesi sonucu yapılması istenen konu Yönetim Kurulu Kararı sonrasında yaşama geçecek şekilde planlanmalı.

Böylesi bir kurul olmaz ise, daha şimdiden basına yansıyan iki adaylı ve tarafların birbirleriyle olan çatışması basında daha çok kırılma ve dejenarasyonu getireceğinden daha pasif, yeni yeni bölünmelerin yolu açacaktır.

Ve bugünün tartışmasında, seçilmişlerin, atanmışların tarafı yada karşısı olmaktan alıkoyulmayacaktır.

O nedenle Emeğin Başkentinin tarihsel geçmişinin de bizlere yüklediği sorumlulukla, gelecek kuşaklara, daha ilkesel, objektif, meslek ilkelerinin yaşamda yer bulduğu bir çalışma ve yazım alanı bırakmış oluruz.

Diğeri kişisel hırslar, aşırı rekabet, çatışma ve daha düzeysiz bir basın mirası olacaktır.

SUSMA