Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklama şöyle;

“Ülkemizde, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması amacıyla

4-10 Mayıs tarihleri İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kabul edilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacı çalışanları korumaktır. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alınması bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanmasını da beraberinde getirir ve verimi artırır.

Ülkemizin iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci sırada olduğu göz önüne alınırsa İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının kaçınılmaz olduğu da görülecektir.

İş sağlığı ve güvenliğinde öncelikli amaç, insana yakışır çalışma ve yaşama şartlarını oluşturmaktır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışmaları kapsamında, işçi-işveren-hükümet üçlüsü tarafından geliştirilen ve yüksek bir koruma düzeyi içeren standartlardan birisi de iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgilidir. İşyerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınarak iş kazalarının azaltılması ve tüm işçilerin sağlığının korunması temel hedeftir.

Biz maden ve MTA işçileri olarak dünyanın en zor ve riskli iş kolunda, yerin yüzlerce metre altında, atölyelerde, sondajlarda, maden sahalarında alın teri dökerek ülkemize hizmet ediyoruz.

Genel Maden İşçileri Sendikası olarak tüm emekçilere, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm yönleriyle eksiksiz yerine getirildiği çalışma şartlarında sağlıklı ve güvenli bir yaşam sağlama mücadelemizi sürdürüyoruz.

Tüm emekçilere sağlıklı, güvenli, kazasız-belasız çalışmalar diliyoruz”.