TÜRKONFED ve CIPE iş birliğinde, iş insanlarının ve iş dünyası derneklerinin sürdürülebilirliği, organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim alanında farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin altıncı ve son etkinliği BAKZİFED ev sahipliğinde, Zonguldak’ta düzenlendi. İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, değişen dünya düzeninde kurumsal strateji ve organizasyon şemasının her zamankinden daha önemli olduğuna vurgu yapıldı.

14 Haziran 2022 / Zonguldak – Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin kapanış etkinliği Zonguldak’ta yapıldı. Bartın, Karabük ve Zonguldak’ı kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.

Ramazan Kaya: “Anadolu’nun ortak aklı kalkınmada itici güç olacak”

Türkiye için hayalini kurdukları ve gerçekleşmesi için izini sürdükleri kalkınma hedefleri kapsamında, Anadolu’nun ortak aklının itici güç olduğuna inandıklarını anlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayarak bölgelere ve ülkemizin dört bir yanına yayılması için birleştirici güç olmak üzere projeler ürettiklerini söyledi. İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Projesi’nin yeni döneminde yapılacak toplantıların şirketler kadar iş dünyasına da büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Kaya şunları söyledi: “Bugünkü konumuz olan ‘Kurumsal Strateji ve Organizasyon Şeması’ şirketler için çok önemli. İncelikle şekillendirilmiş bir “strateji”nin koyulan her hedef için kusursuz bir yolculuğu mümkün kılacağına inanıyoruz. Her şirketimiz, yer aldığı sektörde attığı adımları güçlü kılacak stratejileri kendi içgörüleri ile kurguladığı sürece hem hedeflerine başarıyla ulaşabilir hem de gelecekte söz konusu olabilecek risklere karşı önceden hazırlıklı olabilir. Kurumsal stratejinin etkinliğini mümkün kılacak olan ise net bir organizasyon şemasıdır. İyi kurgulanmış, karmaşadan uzak bir organizasyon şeması kurumlarımızın her bileşeni ile hedeflerine yürümesini sağlar. Kurumsal hedeflere ulaşmada, stratejileri uygulamada ve tüm iyileştirmelerde şirketlerimiz için kusursuz olması gerektiğine inandığımız bu alanda şirket yöneticilerimize de büyük sorumluluklar düşüyor.”

İsmail Külah: “Oyunun kurallarını değil oyunu değiştiren bir değişim süreci yaşanıyor”

Zonguldak, Karabük, Bartın ve çevresinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları dernekleri olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere projeler geliştirdiklerini anlatan BAKZİFED Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Külah ise, “Dünyamız pandemi sürecinin de yarattığı olumsuz etkiler neticesinde pek çok açıdan değişim sancıları yaşıyor. Bu ortamda oyunun kurallarını değil, oyunu değiştiren dijital ve yeşil dönüşüm süreci; kaliteli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına yeni bir yol haritası çizmeye başladı. Yeni ekonomik dönüşüm için yerküreyle, havayla, suyla ve toprakla ilişkimizi yeniden düzenlemek zorundayız. Çünkü ham maddeden iş süreçlerine, üretimden nihai tüketiciye uzanan insan-çevre odaklı, yeşil ve dijital bir eko-sistemin kuralları yazılıyor. Ülkemizde pandeminin de etkisiyle derin olumsuz etkiler olsa da toplum olarak yine değişime ve dönüşüme ayak uydurarak birlikte aşma olanağı bulacağımıza yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Kurumsal Strateji ve Organizasyon Şeması Eğitimi verildi

Çalıştayın ikinci bölümünde Öğrenme Tasarımları Kurucusu Tuğba Çanşalı tarafından “Kurumsal Strateji ve Organizasyon Şeması Eğitimi” verildi. Eğitimde, kurumların geleceği ve verimi açısından büyük önem taşıyan stratejinin oluşturulmasında organizasyonun önemi hakkında bilgi verildi. Doğru iş bölümü ve uyumun önemine dikkat çekilen eğitimde, kurumsal ve bireysel ihtiyaçlar da göz önünde bulunduruldu. Çalıştayda ayrıca katılımcılar ile fikir alışverişi de yapıldı.  

6 ilde kurumsal yönetimin güçlendirilmesine odaklanıldı

Samsun, İstanbul ve İzmir, Nevşehir, Kütahya ve son olarak Zonguldak’ta düzenlenen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında; iş dünyasında kurumsal yönetimi güçlendirme hedefiyle kurumsal kimlik, kurumsal strateji ve organizasyon şeması, kurumsal iş etiği ve ilkeleri, organizasyonel planlama, kurumsal sorumluluk ve organizasyonel performans ölçümüne yönelik çalışmalar yapıldı.

TÜRKONFED Hakkında:

Çatısı altında 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83’ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Kuzey Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) üyesidir.

Reklam