Zonguldak Demokrasi Platformu iki önemli etkinliğe imza atıyor.

İlk etkinlik Saat 17.00’de. Daha çok da günümüzde emek-işçi sınıfın yeni durumuna dikkat çekecek bir konu. Prekarite ya da prekarya olarak tanımlanan ve daha çokda Genelde yaratıcı sektörler içerisinde (reklam, yazılım, program, oyun… vb.) çalışan, diğer sektörlerde de (kitap çevirisi, yarı-zamanlı eğitim görevliliği vb.) kısmen görülen, proje bazlı veya süreli çalışanlar grubu olarak tanımlanan çalışanların durumunun konuşulacağı güncel bir konu olarak değerlendirebilinir.

Prekarite ya da prekarya[1], 20. yüzyılda tanımlanmış bir çalışan sınıfı. Ağırlıklı olarak; sınırlı-kontratlı, yarı zamanlı, proje bazlı sözleşmeler ile işgücü piyasalarına iş yapan sınıf. Tanımlanmadaki esas etken, sürekli iş güvencesi ve sürekliliği bulunmayan işlerde çalışan bir sınıf olarak görülmesindendir.

Genelde yaratıcı sektörler içerisinde (reklam, yazılım, program, oyun… vb.) çalışan, diğer sektörlerde de (kitap çevirisi, yarı-zamanlı eğitim görevliliği vb.) kısmen görülen, proje bazlı veya süreli çalışanlar grubu.[2]

Emek yoğun (kas gücü-mavi yakalı) çalışan sınıfından ziyade, bilgi yoğun (bilişsel- cognitive) çalışan sınıfa ait bir terim olarak kullanılmaktadır. Genelde serbest zamanlı (freelance) çalışanlar olan “prekarite”lerin, sözleşmeleri sürekli iş güvencesi içermez.

Alphan Telek Kimdir?

11 Şubat 1990’da İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) bölümünü dereceyle bitirdi. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü bölümünde yaptı. Doktora araştırmalarına Paris’te, Sciences Po’ya bağlı Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nde (CERI, Centre de Recherches Internationales) devam etmektedir. Doktora araştırmalarında Türkiye’de sosyal eşitsizlikler ve güvencesizlik konularını incelemektedir. Dış politika, İnsani & Toplumsal Kalkınma ve Demokratikleşme konularına eğilen ve bu alanda araştırma raporları, politika notları ve politika raporları hazırlayan İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (İstanPol) kurucularından olup, halen burada yönetim kurulu üyesidir ve İnsani & Toplumsal Kalkınma programı direktörüdür.

İkinci Etkinlik

Müslüm Kabadayı

EğitimciAraştırmacıYazar

Eğitimci, araştırmacı-yazar. 1962, Kışlak bucağı / Yayladağı / Hatay doğumlu. İlkokulu Kışlak’ta, ortaokulu Düziçi İlköğretmen Okulunda, liseyi ise Çanakkale Erkek Öğretmen Lisesinde okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (1982) mezunu. 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası nedeniyle beş yıl öğretmenlik mesleğini yapamadı. 1987’de Trabzon’da başladığı edebiyat öğretmenliğini Ankara’da sürdürdü. Öğretmenliğinin yanı sıra, alanıyla ilgili arşiv oluşturma çabaları ile halkbilimi ve sözlü tarih çalışmalarını da sürdürdü. Fotoğraf, saydam ve belgesel film alanlarında amatörce çalışmalar yaptı. Ocak 2006’dan itibaren Ankara’da arkadaşlarıyla birlikte Yoğunluk dergisini çıkarmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. 

Öğrencilik yıllarında başladığı edebiyat çalışmalarını 1985’ten itibaren araştırmacılığıyla zenginleştirmeye yöneldi. Bu yıldan itibaren edebî ürünleri ile araştırma yazıları Cumhuriyet, Özgür Gündem, Karadeniz, Kuzey Haber, Ses, Hatay gazetelerinde ve Nitelik, İnsancıl, Hamsi, Mum, Kıyı, Kuzeysu, Güney Rüzgârı, Hatay’da Önder, Amik, Söylem, Edebiyat ve Eleştiri, Nikbinlik, Abece, Eğitim ve Yaşam, Folklor ve Edebiyat, Cumhuriyet Bilim Teknik, Lül, Damar, Belgesel Sinema, Sol, Kum gibi çok sayıda dergide yayımlandı. 2003’te “Uygarlıklar Beşiği Hatay Belgeseli”ni Antakya Belediyesinin katkılarıyla hazırladı.

ESERLERİ:

Hatay Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme (1999), Hatay Halk Şairleri (2000), Amik’ten Amanos’a Alkım (2001), Doğu Karadeniz Lehçeleri Karşılaştırmalı Sözlüğü (2002), Suriye Günlüğü (2006).

HAKKINDA: Müslüm Kabadayı / Hatay Halk Şairleri (2000), Müslüm Kabadayı / Amik’ten Amanos’a Alkım (2001).

Reklam