Bülent Ecevit Üniversitesi 2022 yılında Covid-19 pandemisi ile ilgili yayınladığı kitaplarla alana katkı sağlamaya devam ediyor.

31 Aralık 2019’da Çin’de meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tüm yönleriyle araştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2022 senesinde yayınlanan iki eserle alana katkı sağlayan Üniversitemiz, süreçle ilgili araştırmaların sürdürülmesine olanak sağlıyor.

‘Covid-19 ve Zonguldak

Üniversite tarafından yayınlanan kitaplardan ilki Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban ile Prof. Dr. Güven Çelebi editörlüğünde hazırlanan ‘Covid-19 ve Zonguldak’.

Doç. Dr. Ali Başhan’ın yayına hazırladığı kitap, Covid-19 ile yürütülen mücadelede Zonguldak’ta pandemi sürecinde hekimlik ve hemşirelik uygulamalarını konu alıyor. Dünyada yaşanan salgın kaosunun etkilerini en aza indirmek için çalışan hastane personelinin çalışmalarından oluşan kitap, bu zorlu süreci kayıt altına alması vesilesi ile de tarihi bir özellik taşıyor. Covid-19 ile mücadele sırasında görev şehidi olan hastanemiz personelleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ithaf edilen kitap, içerisinde pandemide hekimlik uygulamaları, Covid-19 servisinde çalışan bir annenin çocuğu olmak gibi konular barındırıyor. 

‘Covid-19 Pandemisi ve Eğitim Yönetimi’

Üniversitemizin yayınladığı bir diğer kitap ise Eğitim-Öğretim Kalitesi Geliştirme Projeleri (BAP) kapsamında desteklenen ve Doç. Dr. Seyithan Demirdağ tarafından yazılan Covid-19 Pandemisi ve Eğitim Yönetim isimli eser. Söz konusu eser, pandemi sürecinin eğitim sistemi üzerindeki etkileri, alınan önlemler, acil uzaktan eğitim uygulamaları, fırsat eşitliği, kriz yönetimi ve okul yönetimi gibi konuları kapsamlı bir şekilde inceliyor. 8 bölümden oluşan kitap Türkiye ve dünyadaki eğitim sisteminde meydana gelen değişimleri temel öğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim boyutlarıyla ele alırken, öğrenciler, eğitimciler ve eğitim yöneticileri için önemli bilgiler sunmayı vaat ediyor.

Reklam