Birleşik Kamu-İş Zonguldak İl Temsilcisi Metin Kahveci, “Banka Promosyonları Enflasyona Yenik Düşürülmemelidir” açıklaması yaptı.

Kahveci, “Kamu çalışanları için ilgili bankalarla yenileme sözleşmesi talep edilmeli, yenileme sözleşmesi kabul edilmediği takdirde idare tarafından tek taraflı feshedilmelidir.” Dedi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Banka promosyon sözleşmeleri uzun süreleri kapsayacak şekilde hesaplanması yaşanan yüksek enflasyon sürecinde hak kayıplarına sebep olmaktadır. Geçmiş dönemde imzalanan sözleşmelerin feshi veya yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bankaların kârlılığındaki artışın önemli kalemlerden birisi milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarının bankalara yatıyor olmasıdır. Bu süreçte uzun süreler geçerli olacak şekilde imzalanan promosyon sözleşmeleri iptal edilerek 1 yıllık olacak şekilde imzalanmalı, geçmişte imzalanan sözleşmeler için enflasyon oranında ek ödeme yapılması sağlanmalıdır.

Kamu çalışanları için ilgili bankalarla yenileme sözleşmesi talep edilmeli, yenileme sözleşmesi kabul edilmediği takdirde idare tarafından tek taraflı feshedilmelidir.

Özel sektörde çalışan işçilerin de promosyon alması hem eşitlik ilkesi hem de sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Özel sektörde ücretini bankadan alan çalışanlar için promosyon hakkı güvence altına alınmalıdır.

Ülke genelinde tüm çalışanların hak kayıpları giderilebilmesi için kamu yararı adına bütün özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşme yenileme hakkı tanınmalı, ayrıca alt sınır getirilerek alınan maaş miktarına göre hakkaniyetli bir şekilde sözleşme yapılması şart koşulmalıdır

Reklam