Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Nersoy Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti’de çalışan işçiler bir süre önce Öz İplik İş Sendikasına üye oldu. İşçilerin sendikaya üye olmasından haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapıldığı iddia edildi. Sendikaya üye olan 3 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerle beraber Nersoy Tekstil işçileri anayasal, sendikal hak ve özgürlükleri engellendiği gerekçesi ile sendikalaşma mücadelesi için fabrika önünde eyleme başladı.

Sendikaya Üye olmak

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25/3. Maddesi “İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.” hükmü uyarınca sendika üyesi olsun olmasın her işçi için hükme aykırı hareket edilen durumlarda sendikal tazminat hakkı ortaya çıkabilecektir.