Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 29 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletmesi’nde çalışan maden işçilerine hitap etti.

Amelebirliği Yönetim Kurulu’nun Gelik ve Merkez Servisleri Yönetim Kurulu Üyeliklerinin düşürülmesine yönelik kararının yanlış olduğunu belirten Yeşil,  bu karardan dönülmesini istedi. Yeşil; “Amelebirliği Yönetimini, aldığı yanlış karardan dönmeye ve işçilerin lehine kararlar almaya davet ediyorum” dedi.

Yeşil şöyle konuştu; “Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, 1923 yılında kurulan Türkiye’nin ilk sosyal yardım kuruluşudur.

Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, 174 yıllık üretim kültürünün bize ve ülkemize kazandırdığı önemli kurumlardan biridir. TTK, Sendikamız ve Amelebirliği, Zonguldak’a Emeğin Başkenti sıfatını kazandıran atalarımızın emanetidir.

Bu kurumlarda görev yapan herkesin asli görevi bu emanetleri daha ileri noktalara taşımak, başta maden ve enerji işçileri olmak üzere bölgemize, ülkemize ve milletimize hizmet etmektir.

Bu nedenle Amelebirliği Yönetim Kurulu’nun aldığı, Gelik ve Merkez Servisleri Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyeliklerinin düşürülmesi kararı yanlıştır.

Amelebirliği gibi 99 yıldır maden ve enerji işçilerine hizmet eden bir sosyal yardım kurumunda üye tüm işçilerin geniş anlamda temsili amacıyla kurulmuş bulunan yönetim kurulunda işçi temsilciliklerinin daraltılmasına karşıyız.

Amelebirliği Yönetim Kurulu’nda işçi temsilcilerinin sayısının azaltılmasına yol açacak bu karardan derhal dönülmelidir.

Amelebirliği Yönetim Kurulu’nda her şubeden seçimle gelen işçi temsilcilerinin yanı sıra her şube için ayrı ayrı işveren temsilcileri de atanıyor. Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, işçilerin biriktirme ve yardımlaşma kuruluşudur. Her hangi bir gerekçeyle Yönetim Kurulu’nda bir daraltma söz konusu olduğunda aidat ödeyen işçi temsilcilerinin değil işveren temsilcilerinin sayısı azaltılmalıdır.

Son Yardım Miktarı Artırılmalıdır

Diğer yandan emeklilik veya diğer nedenlerle ayrılan ve sandık üyeliğini sona erdirmek isteyen maden ve enerji işçilerine Amelebirliği’nce ödenen son yardım miktarı, işçilerin ödedikleri aidatlarla orantılı değildir.

Amelebirliği’nin gelirleri, brüt ücretlerinin yüzde 3’ü kadar işçilerden kesilen aidatlar ve yüzde 1’i kadar da işveren payından oluşuyor. İşçilere ödenen son yardım miktarı işçilerin ödediği aidatın ancak 3’te 1’i kadar. Amelebirliği’ne aidat ödeyen üyeler için son yardım miktarı mutlaka arttırılmalı ve Amelebirliği’nin hizmet amaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.

Amelebirliği Yönetimini, aldığı yanlış karardan dönmeye ve işçilerin lehine kararlar almaya davet ediyorum”.