Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, “Gelik ve Merkez şubeleri kapatılıyor” şeklinde yapılan yorumlara cevap vererek, “Yorumlar kasıtlı bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği üzerine Amelebirliği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Şenol Yücel, şunları söyledi; “

25.08.2022 tarihinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında alınan yönetim kurulu kararı ile ilgili yerel basında, sosyal medyada ve üyelerimiz arasında bilgi kirliliği oluştuğunu görüyoruz. Alınan kararları; amacını aşan, yalan yanlış bilgilerle farklı taraflara çekerek şahsi menfaatleri için kullanmaya çalışanları kınıyor, Birliğimiz ve Sandığımız ile ilgili asılsız ve gerçeğe uymayan bilgi kirliliğinin giderilmesi adına basın açıklamamızı bilgilerinize sunuyoruz.

Bilindiği üzere, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığımız, üyelerine ekonomik ve sosyal yardımlar sağlamak üzere kurulmuş, idari ve mali bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

27-28 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan, ÇSGB Bakan Yardımcımız ve Bakanlık bürokratlarının da katılım sağladığı, Danışma Kurulu toplantısında söz alan üyelerimizin dile getirdiği, merkez yönetim ve şube yönetim kurulları üye sayılarının azaltılması, kurulların yeniden oluşturulması, son yardım katsayısının artırılması ve sosyal yardımların iyileştirilmesi yönündeki taleplere istinaden, hazırlanan önerge merkez yönetim kurulunca oy birliği ile kabul edilerek oluşturulan komisyonca çalışılması süreci başlatılmıştır.

Oluşturulan komisyon 12.08.2022 tarihinde çalışmasını bitirmiş ve çalışma 25.08.2022 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu gündeminde görüşülmüştür. Sandığımızın organlarını oluşturan kurulların yeniden düzenlenmesi, son yardımın artırılması ve sosyal yardımların iyileştirilmesi ile ilgili düzenlemeler yönetim kurulunda oylanmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim kurulumuzun öngördüğü yönetmelik değişikliği ile Sandık organlarında görev alan; mevcutta 15 üyesi olan yönetim kurulunun, 5 işçi üye, 3 işveren üye, 1 bakanlık temsilcisi ve 1 başkan olmak üzere 10 üyeden oluşturulmasına ve mevcutta 4 üyeden oluşan denetleme kurulu üye sayısının 3 üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir. TTK’ nın 5 taşkömürü işletme müessesesinde var olan 7 şubede (Merkez, Üzülmez, Karadon/Kilimli, Karadon/Gelik, Kozlu, Armutçuk ve Amasra) seçilen temsilciler aracılığıyla tüm üyelerimizin temsil hakkının devam edeceği yönetmelikte belirtilmişken, yönetim kurulu üye sayılarının düşürülmesinin “Gelik ve Merkez şubeleri kapatılıyor” şeklinde yorumlanması kasıtlı bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üyelerimizin Amelebirliği Başkanlığı’ndaki iş ve işlemleri ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamakta birlikte, Sandığın karar alma organı olan Merkez Yönetim Kurulunda, karar alma süreçlerinin hızlandırılması, daha etkin karar alma mekanizmasının kurulması amaçlanmaktadır. Birliğimizin rasyonel bir düzen içerisinde işletilmesi için gereken tasarruf tedbirlerinin alınması amaçlanarak, sandık organlarında bulunan üyelere verilen yıllık toplam huzur hakkı miktarında yaklaşık %30 oranında tasarrufa gidilmektedir.

Son yardım çalışması ile ilgili Sandığın mali yapısı için hazırlattırılan Sandık Aktüeryal bilançosu sonuçları değerlendirildiğinde üyelerimize ödenen son yardım miktarının yaklaşık %50 oranında artırılması hedeflenmiştir. 

Bunun yanında üyelerimize ödenen sosyal yardım miktarlarının ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alınarak yaklaşık %70 oranında artış yapılması hedeflenmiştir.

Ayrıca bir önceki Merkez Yönetim Kurulunun bakanlığa sunduğu; sandık organlarında görev yapan işçi üyelerinin görev süresinin dört yıla çıkarılması ve danışma kurulunun toplantı zamanı ile ilgili konularda yönetmelik değişikliği teklifi yapılan bu yönetmelik değişikliği taslağına eklenmiştir.

Sandığımızın son yirmi yılına bakıldığında; 2000 yılında işçi üye sayımız 17.284, personel sayımız 48 ve merkez yönetim kurulu sayısı ise 17 iken, 2022 yılına gelindiğinde işçi üye sayımız 7.800, personel sayımız 14 ve Merkez Yönetim Kurulu sayısı ise 15’dir. Merkez Yönetim Kurulunda ki 2 üye azalmasının ÇATES’ in özelleştirilmesi sonucu zorunlu olduğu görülmüştür. Geçen süre içinde üye sayımızın yarı yarıya, personel sayısının üçte bire düştüğü, buna karşılık Merkez Yönetim Kurulu sayısında ise bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere sandık organlarının üye sayısı üzerinde yapılan bu çalışmanın ne kadar gerçekçi olduğu ve işçi üyelerimizin yararına olduğu anlaşılmaktadır.  Ereğli kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve yardımlaşma sandığının saygı değer üyeleri; 22 Temmuz 2023 tarihinde 100. Yılını kutlamaya hazırlandığımız bu kadim ve kutsal kurumun sizlerin menfaatleri doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğinin bilinmesini isterim.

Reklam