Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın kararla İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından görevinden ihraç edilmesine ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak’ta da tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili olarak Mimarlar Odası Zonguldak Temsilcisi Turhan Demirtaş, farklı illerin odaları tarafından yapılan basın açıklamasını kamuoyu ile paylaştı.” Tüm Saldırı Ve Baskılara Karşı Şubemizin Ve Başkanımız Tezcan Karakuş Candan’ın Haklı Ve Onurlu Mücadelesinin Yanındayız”dedi

Demirtaş tarafından yapılan basın açıklamasında şu görüşler yer aldı;

“Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hukuksuz bir kararla İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından görevinden ihraç edilmiştir.

Başkentin Mimarlar Odası ve Başkanı kenti ve mesleğini korumaktan, kamu yararını savunmaktan, haksız kazanç elde eden rantçılara karşı mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmamıştır. TOGO Kuleleri’nin sahibi Sinan Aygün’ün şikayetiyle başlatılan süreç işte bu mücadeleyi ve onun en öndeki yürütücüsü Tezcan Karakuş Candan’ı hedef almaktadır.

Biliyoruz ki Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Cumhuriyetin kurucu değerlerine, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yağmaya ve talana, ülkede uygulanan hukuksuzluklara, toplumsal olaylara karşı gösterdiği duyarlılık, verdiği mücadele kamuoyu tarafından çok iyi bilinmekte ve takdir edilmektedir. Kentlerimizde de verdiğimiz kamu yararı için hukuksuz ve rant odaklı kararlara karşı tüm mücadelelerimizde bize  her türlü desteği veren,  gücünü toplumdan ve bilimden alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi en zor günlerde dahi kararlılık ve cesaretle doğruları söylemekten vazgeçmediği için bu saldırılara maruz kalmaktadır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı temsilcilikler olarak bizler tüm saldırı ve baskılara karşı Şubemizin ve Başkanımız Tezcan Karakuş Candan’ın haklı ve onurlu mücadelesinin yanındayız. Bu saldırılara boyun eğmeyecek, hep birlikte, dayanışmayla karşı durmaya devam edeceğiz.

Yargının en yüksek organlarından Danıştay’ın aldığı kesin kararı tanımayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nu kanuna aykırı bu karardan acilen geri dönmeye, hukuk ilkelerine göre hareket etmeye davet ediyoruz. Mimarlar Odası temsilcilikleri olarak baskılara boyun eğmeyeceğimizi; mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için onurlu yürüyüşümüzün yükselerek devam edeceğini vurguluyor; kamu görevi yürüten meslektaşlarımızın ve yöneticilerimizin; tutuklama, baskı, istifaya zorlama, görevden uzaklaştırma, ihraç gibi yöntemlerle yürütülen cezalandırma ve itibarsızlaştırılma kararlarını kınıyor ve reddediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Bartın Temsilciliği, Bolu Temsilciliği, Çorum Temsilciliği, Karabük Temsilciliği,

Karadeniz Ereğli Temsilciliği, Kastamonu Temsilciliği, Kırıkkale Temsilciliği,

Kırşehir Temsilciliği, Tunceli Temsilciliği, Zonguldak Temsilciliği, Düzce Oda Temsilciliği, Nevşehir Oda Temsilciliği, Sivas Oda Temsilciliği, Yozgat Oda Temsilciliği